กฎเหล็กของการทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน
3 (60%) 1 vote

เปิด!! เปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเปิดประตูออกไปข้างนอกเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆพบคนใหม่ ๆ ชีวิตคนเราไม่ได้ปิดอยู่แค่ในอินเทอร์เน็ตออฟฟิศหรือห้องนอนปัญหาของเราคนเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการนำมาต่อยอดทางธุรกิจการออกไปข้างนอกพบปะผู้คนแชร์ไอเดียของเราหรือรับฟังมุมมองของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนคนขายผลไม้หรือแม้กระทั่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆนำมาประยุกต์ใช้กับไอเดียของเราจะได้มุมมองทางธุรกิจที่แม่นยำและตอบโจทย์ตลาดได้ดีขึ้น

ปิด!! ปิดโอกาสที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดยึดตามแผนงานอย่างเคร่งครัดศึกษาวางแผนลงมือติดตามผลและปรับปรุงล้มให้เป็นลุกให้ไวทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียวิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหาทางป้องกันและแก้ไขมันอย่างเป็นระบบเดินทางสายกลางอย่าเข้าข้างตัวเอง

ทำ!! ถ้าไม่ได้เริ่มลงมือทำซักทีแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะฝันวางแผนจินตนาการต่างๆนานาไปแต่ไม่เริ่มลงมือทำซักที