fbpx
สร้างผู้นำ – ต่อยอดความยั่งยืนให้ธุรกิจ
3.8 (75%) 40 votes

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนไม่มั่นคงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีความรวดเร็วเช่นนี้ การบริหารองค์กรธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาให้ไปรอดก็ว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วแต่การทำธุรกิจของคุณให้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนกลับเป็นสิ่งที่เรียกว่ายากกว่าหลายเท่าการบริหารองค์กรหรือบริษัทของคุณให้มีความยั่งยืนสืบไปนั้นเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าหัวใจสำคัญที่สุดก็คือหัวเรือใหญ่หรือผู้นำองค์กรดังนั้นในสภาวะแวดล้อมใหม่ของโลกนี้การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาช่วยสานต่อสิ่งต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ หากต้องการให้องค์กรธุรกิจของคุณเป็นอย่างราบรื่นและยั่งยืน

“องค์กรจะขาดผู้นำรุ่นต่อไปไม่ได้นอกจากเราจะต้องสร้างองค์กรสร้างงานเรายังจะต้องสร้างคนด้วยเราต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาดูแลงานต่อเพื่อให้องค์กรธุรกิจมีความยั่งยืน” ธนินท์ เจียรวนนท์

“องค์กรจะขาดผู้นำรุ่นต่อไปไม่ได้นอกจากเราจะต้องสร้างองค์กรสร้างงานเรายังจะต้องสร้างคนด้วยเราต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาดูแลงานต่อเพื่อให้องค์กรธุรกิจมีความยั่งยืน”

ธนินท์ เจียรวนนท์

การทำธุรกิจคนมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใด ๆ

บุคลากรที่มีคุณภาพคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนเดินหน้าไปอย่างราบรื่นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในการทำธุรกิจหากคุณผลิตสินค้าของมาสักชิ้นหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นของที่ผลิตยากอย่างไรมันก็ต้องมีมูลค่าตีเป็นตัวเงินได้อยู่นั่นเองแต่สำหรับการผลิตหรือสร้างผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถเป็นผู้นำที่มีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจประเมินค่าราคาได้

ทำธุรกิจให้ยั่งยืนต้องเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่

การที่คุณจะผลิตผู้นำรุ่นใหม่เพื่อขึ้นมาสานต่อสิ่งที่คุณสร้างไว้ให้ยั่งยืนต่อไปการเลือกสรรผู้ที่จะมารับผิดชอบเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมารับช่วงต่อในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นเรื่องที่สำคัญถือเป็นหนึ่งในเทคนิคการบริหารคนที่ไม่ควรมองข้ามก่อนจะมอบหมายภารกิจสำคัญให้กับเขาผู้นั้นคุณต้องถามตัวเองก่อนว่า “คุณมีการเตรียมความพร้อมให้กับเขาแล้วหรือยัง” คนที่จะมาสานต่อนั้นพื้นฐานอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งมีความสามารถก็จริงแต่อย่าลืมว่าเขาก็ยังขาดประสบการณ์อยู่ดี

“บริษัทหรือองค์กรเป็นแค่โครงสร้างที่ประเมินค่าได้โรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทเมื่อพังไปยังนำมาประเมินค่าได้ว่าที่เหลือมีมูลค่าเท่าไหร่แต่คนเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะคนคือจิตวิญญาณขององค์กรธุรกิจต้องเดินหน้าด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่โครงสร้าง” ธนินท์ เจียรวนนท์

“บริษัทหรือองค์กรเป็นแค่โครงสร้างที่ประเมินค่าได้โรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทเมื่อพังไปยังนำมาประเมินค่าได้ว่าที่เหลือมีมูลค่าเท่าไหร่แต่คนเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะคนคือจิตวิญญาณขององค์กรธุรกิจต้องเดินหน้าด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่โครงสร้าง”
ธนินท์ เจียรวนนท์

ตรงจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่คุณต้องเตรียมความพร้อมให้กับเขาต้องฝึกให้เขามีความชำนาญในการประยุกต์ความคิดในเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรให้ประสานสอดคล้องกับการมองภาพรวมของตลาดและองค์กรมีความซื่อสัตย์เปิดรับข้อมูลและเหตุผลรู้จักหาวิธีใหม่ๆเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานบางคนอาจจะเก่งแต่เขายังไม่พร้อมที่จะรับงานใหญ่ก็ได้ดังนั้นก่อนจะส่งต่อสู่รุ่นถัดไปคุณต้องเตรียมความพร้อมให้พวกเขาให้พวกเขาเหล่านี้จึงจะสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ และนำพาองค์กรไปข้างหน้าอย่างประสบความสำเร็จ

คลิกเลย! แนะนำบทความน่าอ่าน

แนวโน้มของผู้นำรุ่นใหม่

บริษัท เฮย์กรุ๊ป บริษัทด้านการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับโลกได้มีการทำวิจัยความสามารถเชิงภาวะผู้นำของผู้นำรุ่นใหม่ของแต่ละบริษัทชั้นนำหลาย ๆ ประเทศพบว่าผู้นำรุ่นใหม่จะมีลักษณะที่มีภาวะผู้นำที่หลากหลายคือสามารถเป็นผู้นำแบบใช้ตนเองเป็นมาตรฐานเป็นผู้นำแบบผู้ฝึกสอนเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมหรือผู้นำแบบสั่งการก็ได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสั่งงานและการตัดสินใจทางธุรกิจซึ่งเป็นลักษณะของการปรับตัวตามสภาพสังคมลักษณะแบบนี้เรามักไม่เห็นในผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรธุรกิจรุ่นก่อนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีสไตล์การทำธุรกิจและบริหารองค์กรที่หลากหลายเช่นนี้เป็นข้อดีของคนรุ่นใหม่

แต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่มีก็คือประสบการณ์ในการดูและคาดเดาสถานการณ์ทั้งแบบเชิงลึกและเชิงกว้างซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ผู้นำรุ่นเก่าต้องพยายามนำมาถ่ายทอดให้กับผู้นำรุ่นใหม่ให้ได้ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างละเอียดมีหลักในการวิเคราะห์และสามารถที่จะประยุกต์สิ่งต่าง ๆ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการบริหารงานและบริหารคนในที่สุดนั่นเอง

อุปสรรคและความท้าทาย

การบริหารองค์กรธุรกิจเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหัวใจสำคัญที่สุดก็คือผู้นำองค์กรในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนไม่มั่นคงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีความรวดเร็วเช่นปัจจุบันนี้การที่จะบริหารองค์กรหรือบริษัทให้มีความยั่งยืนสืบไปนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้บริหารทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อย่างยิ่ง

แนวคิดผู้นำเพื่อความสำเร็จ

  • ต้องเริ่มต้นให้ความของทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือคนที่จะมาเป็นผู้นำคนต่อไปเพราะคนคือจิตวิญญาณขององค์กรที่จะช่วยทำให้องค์กรถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้า
  • ทำความเข้าใจแนวทางการบริหารงานของผู้นำรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่มักเป็นคนที่ไม่ชอบยึดติดกับอะไรเดิม ๆ ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับเทรนด์ของโลกดังนั้นแนวทางการทำงานของพวกเขาจึงมักไม่อยู่กับอะไรเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เป็นเวลานานพวกเขาจะปรับตัวไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • เตรียมความพร้อมให้กับผู้นำรุ่นใหม่โดยผสานเอาสิ่งที่ตนเองมีหรือผ่านมาก่อนมาประยุกต์ในการฝึกสอนคนรุ่นใหม่ให้เหมาะสมกับสไตล์ความคิดและการทำงานของคนรุ่นใหม่อาจใช้วิธียกตัวอย่างให้เห็นตั้งโจทย์ให้ทดลองทำมอบหมายงานที่ยากหรืออาจจะใช้วิกฤตการณ์เป็นบทเรียนและบททดสอบก็ได้
No more articles