fbpx

Month: July 2017

ทำได้จริงหรือ - ทำธุรกิจส่วนตัวแบบเสี่ยงน้อยที่สุด

ทำได้จริงหรือ – ทำธุรกิจส่วนตัวแบบเสี่ยงน้อยที่สุด

ไม่ว่าใครก็ตามที่ตัดสินใจคิดจะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วคงจะไม่มีคนไหนไม่ต้องการความสำเร็จทุกคนล้วนแต่ต้องการให้ธุรกิจของตนเองเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแต่จุดเริ่มต้นของ... Read More...
อยากขยายธุรกิจ วางแผนอย่างไรดี

ธุรกิจส่วนตัวไปได้สวย – วางแผนขยายธุรกิจอย่างไรดี

ถ้าคุณคือหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวแบบ SMEs ที่ดำเนินกิจการมาได้อย่างราบรื่นสักระยะใหญ่ ๆ แล้วธุรกิจส่วนตัวของคุณไปได้สวยกระแสตอบรับดีทีเดียวเชื่อว่าคุณก็... Read More...
ทำธุรกิจส่วนตัวอย่างไรให้ work และชัวร์

ธุรกิจส่วนตัว – คิดแบบผู้นำ ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ถ้ามองย้อนกลับไปสักประมาณปี 1993 โลกยังไม่ใครรู้จักคำว่า “Internet” ไม่มีใครคิดว่าโทรศัพท์จะถ่ายรูปได้และเป็นเครื่องเกมได้ไม่มีใครคิดว่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ จา... Read More...
ทำธุรกิจต้องรู้วิธีเลี่ยง - บริหารความเสี่ยงที่ไม่อยากเจอ

ทำธุรกิจต้องรู้วิธีเลี่ยง – คิดแบบผู้นำ บริหารความเสี่ยงที่ไม่อยากเจอ

วิสัยทัศน์คุณธนินท์ เจียรวนนท์ สะท้อนให้เราได้ตระหนักว่าแม้จะยิ่งใหญ่และดูมั่นคงเพียงใดก็ยังไม่อาจหลีกหนีพ้นความผันผวนไม่แน่นอนของเศรษฐกิจได้ถึงธุรกิจจะยิ่งใหญ่... Read More...