fbpx

Month: April 2018

มุมมองจากนักดำน้ำกับปัญหาขยะทะเลไทย

ใน 1 ปี เครือข่ายนักดำน้ำกว่า 30-40 คนจะลงพื้นที่เก็บขยะเฉลี่ย 3-4 ครั้ง ปริมาณขยะที่เก็บได้มีมากกว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน มันสะท้อนถึงจิตสำนึกของคนที่มีต่อธรรมชา... Read More...