fbpx
โลกร้อน โลกรวน – ป่วนสัตว์น้ำ
5 (100%) 1 vote

เคยถามตัวเองกันบ้างไหม ? ว่า “ทำไมอากาศร้อนขนาดนี้ ! … ทำไมวันนี้ฝนตก ! … นี่ฤดูอะไรกันแน่ ?” ถึงแม้ว่าคำตอบจากคำถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพวกเราทุกคนต่างก็มีคำตอบในใจกันอยู่แล้ว ว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างทุกวันนี้ มีสาเหตุมาจาก “Global warming” หรือ “ภาวะโลกร้อน” นั่นเอง

ข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2017 มีค่าประมาณ 14.31 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าปกติ (ค่าเฉลี่ยปี 1981-2010) ประมาณ 0.47 ± 0.08 องศาเซลเซียส และ ปี 2017 ยังถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โดยปราศจากอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกด้วย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระบุ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทร แม่น้ำ ลำธาร และทะเลสาบระเหยมากขึ้น ทำให้วัฏจักรของน้ำมีการเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุให้ฝนตกชุกกระจุกตัวในบางพื้นที่ และเกิด “อุทกภัย” ตามมาในทางกลับกันบางพื้นที่เกิดปัญหา “ภัยแล้ง” เนื่องจากฝนตกน้อย

สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อภาคการเกษตรในประเทศไทยเนื่องจากปริมาณน้ำในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 5 – 10 ผลผลิตด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างข้าวซึ่งต้องอาศัยปริมาณน้ำฝน แสงแดดที่แน่นอนรวมถึงความชื้นของดิน และอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมจึงได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศไปด้วย

นอกจากนี้ภาคการประมงก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ลดลงส่งผลต่อการขยายพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าจำนวนสัตว์น้ำ และความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำก็จะลดลงตามเช่นกัน

คลิกเลย! แนะนำบทความน่าอ่าน

“ระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งทะเล” เป็นอีกหนึ่งระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให้พืชตายพื้นที่ป่าชายเลนลดลง แอ่งน้ำเค็มลดลง และถูกแทนที่ด้วยหาดเลน และอุณหภูมิผิวน้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์

ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมกันช่วยโลกของเราให้รอดพ้นจากวิกฤต “ภาวะโลกร้อน” เพื่อทุกชีวิตที่มีค่า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับ Blue Carbon Society”

อยากรู้จักเรามากกว่านี้ คลิก www.bluecarbonsociety.org #BCS #BlueCarbonSociety #SocialImpact #GlobalWarming ที่มา : WMO Provisional Statement on the State of the Global Climate 2017 และ Green Peace

No more articles