fbpx
ปรับพฤติกรรมลดโลกร้อน “รักษ์ทะเล” ไม่ทิ้งขยะลงทะเล
4.3 (85%) 4 votes

ปัจจุบัน… มนุษย์เกิดมาพร้อมความสะดวกสบายซึ่งต่างจากอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะความสะดวกสบายดังกล่าว จะก่อให้เกิดขยะในปริมาณมหาศาลตามมาด้วย

ปัญหาขยะในทะเล

เคยคิดกันเล่นๆ บ้างไหมว่า แต่ละวันมนุษย์ 1 คน ก่อนให้เกิดขยะปริมาณเท่าไหร่ และระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ของเราๆ ท่านๆ จากสิ่งของเหล่านั้น ก่อนที่จะแปรเปลี่ยนเป็นขยะ เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นคุ้มค่าแล้วหรือไม่ ?

ปัญหาขยะในทะเล

ปรับพฤติกรรมลดปัญหาขยะในทะเล Infographic ระยะเวลาย่อยสลายของขยะแต่ละประเภท

เพราะขยะแต่ละชิ้นที่เราทิ้ง บางชิ้นอาจมีอายุหรือใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายไม่มากนัก แต่กับบางชิ้นอาจมีอายุอยู่บนโลกนี้ไปอีกหลายร้อยปี ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษ ได้ให้ข้อมูลของอายุขยะที่เราใช้ในแต่ละวันไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

เมื่อทราบเช่นนี้… เราๆ ท่านๆ ควรตระหนักทุกครั้ง ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่าคุ้มค่ามากพอหรือไม่ ก่อนที่จะทิ้งสิ่งของเหล่านั้นให้กลายเป็นขยะ หรือ เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และที่สำคัญ ไม่ทิ้งในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันขยะบกไหลลงสู่ทะเล สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดการรักษ์โลก เพื่อปกป้องท้องทะเล และชายฝั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ Blue Carbon ของพวกเราทุกๆ คนนั่นเอง….

อยากทราบเรื่อง Blue Carbon ให้มากกว่านี้ ง่ายๆ เพียงคลิก bit.ly/bcs-fb-web

 

No more articles