fbpx
“สังคมยุคใหม่ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม”
5 (100%) 1 vote

“ปัญหาสิ่งแวดล้อม” เรื่องใกล้ตัวที่กำลังก้าวเข้าสู่วิกฤตมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถูกเร่งให้เกิดก่อนเวลาอันควรด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ ถึงเวลาแล้วสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวให้มาก เพื่อชะลอการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ(1) ตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร (Population Growth) ที่ทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Economic Growth and Technology Progression) เพื่อตอบสนองสังคมที่ต้องการความทันสมัย สะดวกสบาย รวดเร็ว

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีการขยายตัวของเมือง และการเคลื่อนย้ายแรงงานในระบบอุตสาหกรรม (Urbanization and Labor Movement) ผลที่ตามมา คือ ความแออัดทางกายภาพและสังคม การก่อมลพิษ และความเสื่อมโทรมด้านต่างๆ

ท้ายที่สุด การที่มนุษย์ขาดความรู้ และความตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (Lack of Knowledge Awareness and Policy in Environmental Management) ซึ่งนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนทรัพยากร การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ และมลพิษ

จากที่กล่าวมา ดูเหมือนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะเรายังจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ และสังคม

แต่ก็ใช่ว่าจะไร้หนทาง… ยังมีวิธีมากมายในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งการประหยัดพลังงาน การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดการใช้ผลิตภัณฑ์อันตราย สารเคมีต่างๆ ฯลฯ

จนกระทั่งมีการนำแนวคิด 6Rs(2) มาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการคิดใหม่ ทำใหม่ (Rethink/Reinvent) โดยพิจารณาและตั้งคำถามต่อพฤติกรรมการบริโภค การปฏิเสธ (Refuse) โดยเลือกที่จะไม่สร้างขยะเพิ่ม การลดการใช้ (Reduce) คือเลือกที่จะลดจำนวนขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ / ซ่อมแซม (Reuse/Repair) เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้กับสินค้า การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการเปลี่ยนขยะเป็นวัตถุดิบใหม่ และการซื้อแทน / ซื้อซ้ำ (Replace/Rebuy) หมายถึงเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีนวัตรกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรทางธรรมชาติให้น้อยที่สุด(3) มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากโรงงานเหล็กให้กลายเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อนำมาใช้กับเครื่องบินได้ ทำให้อากาศเสียมีมูลค่า และยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง(4)

Repurpose Schoolbags ในประเทศแอฟริกาใต้ คือ กระเป๋านักเรียนชนิดพิเศษที่นำถุงพลาสติกเหลือใช้มาออกแบบให้สวยงามและทนทาน สามารถกันน้ำได้ แถมยังมีแผงโซลาร์เซลล์ช่วยเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในการอ่านหนังสือ หรือทำการบ้านได้อีกด้วย

นวัตกรรมที่น่าสนใจอีกชิ้น คือการนำก้นบุหรี่มาผลิตเครื่องนุ่งห่ม แนวคิดดีๆนี้เกิดขึ้นจากดีไซน์เนอร์สาวชาวชิลี “อเล็กซานดร้า เกอเรโร่” ซึ่งต้องการนำก้นบุหรี่มารีไซเคิล โดยแปรสภาพให้กลายเป็นเส้นใยด้วยการนำไปทำความสะอาดให้แห้งในหม้อนึ่งอัดไอน้ำและสารละลายชนิดพิเศษ ก่อนนำมาถักร่วมกับขนแกะเพื่อให้เกิดเป็นเส้นใยที่สามารถนำไปใช้ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆได้

เป็นเรื่องน่าดีใจ ที่สังคมยุคใหม่เริ่มหันมาให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น โดยเฉพาะ “กลุ่มคนรุ่นใหม่” ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในสังคม รู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มาร่วม “หยุด” พฤติกรรมทำร้ายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไปพร้อมๆ กับ Blue Carbon Society

อยากทราบเรื่อง Blue Carbon ให้มากกว่านี้ ง่ายๆ เพียงคลิก www.bluecarbonsociety.org

 

ที่มา :

No more articles