fbpx
ก๊าซเรือนกระจก ปกป้องโลก ปกป้องเรา!
3.9 (77.14%) 7 votes

ทราบหรือไม่ ? โลกของเราใบนี้ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดเรียงตัวเป็นชั้นๆ ทำหน้าที่เสมือน “เรือนกระจก” คอยดูดคลื่นรังสีความร้อนในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน โลกจึงมีวัฏจักรน้ำ อากาศ และอุณหภูมิที่สมดุล รวมถึงฤดูกาลหมุนเวียนเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนโลก

ก๊าซในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า “ก๊าซเรือนกระจก” เหล่านี้ มีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเกิดจากฝีมือมนุษย์เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล และการตัดไม้ทำลายป่า พฤติกรรมเหล่านี้จะสร้างคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) หลายตันขึ้นสู่บรรยากาศ(1)

“ภาวะเรือนกระจก” (Greenhouse effect) เหมือนไกล…แต่เป็นเรื่องใกล้ตัว

ก๊าซเรือนกระจกทำหน้าที่อย่างไร

ก๊าซเรือนกระจกบนโลก ประกอบด้วยไอน้ำ และก๊าซชนิดต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ โอโซน และ มีเทน ซึ่งทำหน้าที่กรองรังสีคลื่นสั้นบางชนิดให้ผ่านลงมายังผิวโลกแล้วดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ จากนั้นก็คายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในชั้นบรรยากาศและผิวโลก

ปัจจุบัน มีก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกมากเกินสมดุล ความร้อนจึงสะสมอยู่บริเวณผิวโลกและชั้นบรรยากาศมากขึ้นทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น (2)

รูปแสดงปรากฎการณ์เรือนกระจก

รูปแสดงปรากฎการณ์เรือนกระจก

ประโยชน์ของก๊าซเรือนกระจก

จะเป็นอย่างไร หากโลกนี้ไม่มี “ก๊าซเรือนกระจก”

เป็นที่น่าสนใจ และเป็นคำถามเรื่อยมาว่า หากโลกใบนี้ไม่มีก๊าซเรือนกระจกคอยปกป้อง หรือมีในปริมาณมากเกินไป แน่นอนว่า ระบบนิเวศ วัฏจักร และการเกิดฤดูกาลต่างๆ จะเกิดการแปรปรวนครั้งใหญ่

ก๊าซเรือนกระจกบางชนิด เช่น ไอน้ำ สามารถสลายไปในเวลาไม่กี่วัน แต่ก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่มีอายุในชั้นบรรยากาศหลายร้อยปีถึงหลายหมื่นปี เช่น คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ไนตรัสออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนมีเทนแม้จะมีอายุในชั้นบรรยากาศไม่กี่สิบปีมันก็จะเสื่อมสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตาม ซึ่งความไม่สมดุลของปริมาณก๊าซเรือนกระจก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิบนผิวโลก และส่งผลกระทบทางอ้อมในกรณีที่ก๊าซเรือนกระจกบางตัวทำปฏิกิริยาเคมีกับก๊าซอื่นๆ จนเกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดใหม่ นอกจากนั้น ก๊าซเรือนกระจกบางชนิดอาจรวมตัวกับโอโซนจนโอโซนในชั้นบรรยากาศลดลง ทำให้คลื่นรังสีสั้น และรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ส่องผ่านลงมาสู่ผิวโลกได้มากขึ้น (3)

มนุษย์สามารถแก้ปัญหา “ภาวะโลกร้อน” ที่เกิดจาก “ก๊าซเรือนกระจก” ด้วยการหยุดพฤติกรรมสร้างคาร์บอนทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารเคมี และลดการสร้างขยะ

ที่สำคัญ! ต้องเร่งสร้างพื้นที่ Blue Carbon เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศควบคู่ไปด้วย !

ที่มา :

No more articles