fbpx

Month: September 2018

Blue Carbon กับทิศทางการขับเคลื่อนในประเทศไทยและต่างประเทศ

“Blue Carbon” คือ การกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเล เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ที่ลุ่มน้ำเค็ม โดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศเพื่... Read More...
ลดขยะพลาสติก - คนละชิ้นคืนความบริสุทธิ์ให้แหล่งน้ำ

ลดขยะพลาสติกคนละชิ้น คืนความบริสุทธิ์ให้แหล่งน้ำ

ปัจจุบันเราเคยชินกับการใช้พลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากตัวเลขของกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 27.06 ล้านตัน คิคง่ายๆ เราสร้างขยะ 1.14 กิโลกรั... Read More...

ชาวพัทยาร่วมเก็บขยะชายหาด – ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day) กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนทุกปีเป็นวันที่อาสาสมัครจำนวนหลายแสนคนทั่วโลกร่วมดำเนินกิ... Read More...

เกาะเต่า – กับแนวทางการจัดการขยะ

เกาะเต่า... แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย หนึ่งในจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต แต่ปัจจุบันเกาะสวรรค์แห่งนี้กำลังป... Read More...

ลดปริมาณ “ขยะทะเล” – เพิ่มพื้นที่ Blue Carbon

ตัวเลขการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทย โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า พ.ศ.2558 มีขยะประมาณ 26.85 ล้านตันต่อปี คิดเป็นปริมาณขยะ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อว... Read More...

“ป่าของไทย” ความหลากหลาย – ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ประเทศไทย...ถือเป็นหนึ่งในโลกที่มีควายั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งเรื่องภูมิศาสตร์และภูมิประเทศส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรและควา... Read More...

“ขยะพลาสติก” – กับความคิดของคนรุ่นใหม่

ที่ผ่านมา...มนุษย์เราพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อรังสรรค์ความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน แต่อย่าลืมว่า...คุณภาพชีวิตที่ดี อาจก่อเกิดเป็นภัยเงียบที่... Read More...

“ภูคราม” ความงดงามของพื้นถิ่น – สร้างอาชีพเพื่อชุมชน

ในวันที่รูปแบบของการทำธุรกิจในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไป เงินทองและความร่ำรวยไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดเพียงอย่างเดียวของการประสบความสำเร็จหากแต่ความสุขในการได้เป็นผู้... Read More...
วิสัยทัศน์ CEO - ไพโรจน์ ร้อยแก้ว เจ้าพ่อตลาดนัดรถไฟ

วิสัยทัศน์ CEO – ไพโรจน์ ร้อยแก้ว เจ้าพ่อตลาดนัดรถไฟ

การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั้นคือความสุข และหากสามารถต่อยอดความสุขนั้นสร้างเป็นอาชีพ จนประสบความสำเร็จมีรายได้ในระดับร้อยล้าน คงต้องบอกได้ว่าสิ่งนั้นมันมากกว่าแ... Read More...