fbpx
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) – สิ่งใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
5 (100%) 1 vote

คนเรามักจะมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเสมอ หรือจะเห็นค่า…ก็เมื่อรู้สึกตัวอีกทีว่าเริ่มจะขาดสิ่งนั้นไปซึ่งตลอดชีวิตมนุษย์เราอาจมองข้ามในหลายสิ่งหลายอย่างได้ แต่สิ่งที่เราไม่ควรจะมองข้าม คือ สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่าง “คาร์บอน” ไปได้

คาร์บอน (Carbon) เป็นธาตุที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเป็นทั้งแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่ง เป็นแหล่งอาหารของทั้งมนุษย์และสัตว์ ซึ่งเราจะพบคาร์บอนได้จากทุกแห่งในธรรมชาติทั้งที่เป็นก๊าซของแข็ง และของแข็งโดยวัฏจักรของคาร์บอนมีความสำคัญในฐานะตัวกลางในการแลกเป็นระหว่างสิ่งมีชีวิต พื้นดิน น้ำ และบรรยากาศของโลกตลอดเวลาด้วยกระบวนการทางเคมีและการย่อยสลายของจุลินทรีย์กลายเป็นองค์ประกอบในอากาศ แร่ธาตุ น้ำ พืชและสัตว์ต่าง ๆ 

แต่ปัจจุบัน… กิจกรรมที่มนุษย์ดำเนินอยู่ส่งผลให้โลกมีปริมาณ “คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)” สะสมมากเกินไปจนทำให้สมดุลของการหมุนเวียนวัฏจักรของคาร์บอนเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของ “ภาวะโลกร้อน” แต่เราสามารถทำให้โลกเกิดการสมดุลง่าย ๆ แค่ช่วยกันปกป้องท้องทะเลและชายฝั่ง

เพราะ… ? ก็เพราะทะเลและชายฝั่ง คือ แหล่งกักเก็บ “Blue Carbon” แหล่งใหญ่ที่สุดสิ่งใกล้ตัวที่มนุษย์กำลังมองข้ามนั้นเอง….

อยากทราบเรื่อง Blue Carbon ให้มากกว่านี้ง่าย ๆ เพียงคลิก www.bluecarbonsociety.org

No more articles