fbpx
เปิดตัวเครือข่ายผู้ให้ – The Giver Network 2018
5 (100%) 1 vote

4 องค์กรการกุศลของไทยและสากล ได้แก่ Asia Philanthropy Circle, Thai Young Philanthropist Network, มูลนิธิเพื่อคนไทย และมูลนิธิดีที แฟมิลี่ส์ ผนึกกำลังร่วมเป็นภาคีจัดงานประชุมระดับนานาชาติ The Givers Network 2018, Bangkok เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 พร้อมเปิดตัวเครือข่าย “ THE GIVERS NETWORK องค์กรเครือข่ายของผู้ให้ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมส่งต่อ แบ่งปัน ความช่วยเหลือไปยังบุคคลที่ด้อยโอกาสด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้สามารถเข้าถึงบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือได้ดีกว่าส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมมากขึ้น ภายใต้แนวคิด

  • เห็นอย่างถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการช่วยเหลือ)
  • เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า)
  • ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า)

The Givers Network เปิดตัวอย่างประทับใจในภาคเช้า ด้วยการจัดเวทีสัมมนาภายใต้แนวคิด “Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล” พร้อมด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของ 5 ตัวแทนผู้ให้ที่ร่วมเปิดมิติใหม่ของการให้ไปด้วยกัน ได้แก่

  • Dr Hannes Schmid ให้…แบบไร้ขีดจำกัดของเชื้อชาติและพรมแดนจากช่างภาพชาวสวิส สู่ผู้ส่งมอบชีวิตใหม่แก่เด็ก ๆ ในกัมพูชา

  • Stanley Tan ให้…ในขณะที่ยังขาด นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ผู้ทุ่มเทเวลากว่าครึ่งของชีวิตช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส
  • ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ให้..แม้หนทางจะเต็มไปด้วยขวากหนาม เภสัชกรหญิงไทยผู้คิดค้นและนำยาต่อต้านโรคเอดส์ ช่วยผู้ป่วยในดินแดนห่างไกล เจ้าของฉายา เภสัชกรยิปซี และเจ้าของรางวัลรามอนแมกไซไซ และรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย

  • สุวรรณฉัตร พรหมชาติ ให้…เพราะรู้ค่าของชีวิต แท็กซี่เจ้าของฉายาแท็กซี่พ่อพระ ผู้ก้าวข้ามตนเอง สู่ผู้ให้บริการรับส่งฟรี แก่ผู้พิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต

  • ชวลิต สาดสมัย ให้…โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ครูเชาว์ หรือพ่อเชาว์ ของเด็กเร่ร่อน  อดีตเด็กบ้านราชาวดี (ชาย) ผู้พิการแต่กำเนิด แต่ตั้งปณิธานว่า ต้องเรียนหนังสือ ให้จบปริญญาตรีเพื่อมาทำงานช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จนปัจจุบันสามารถชนะอุปสรรคได้สำเร็จและสร้างการ “ให้” อย่างยั่งยืน แก่เยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป

ส่วนภาคบ่าย เป็นการเสวนาร่วมกันขององค์กรและเครือข่ายสมาชิกที่มาจากหลากหลายองค์กรในประเด็นหลัก คือ การแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการขยายผลทางสังคมของหน่วยงานและองค์กรที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เป็นสมาชิกอยู่ทั้งในระดับองค์กรกับองค์กร และระดับภูมิภาค ตลอดจนแนวทางการพัฒนา The Giver Network ให้เกิดผลและตอบโจทย์ทุกคน

ติดตามข้อมูลแลกเปลี่ยน ส่งต่อ เรียนรู้ แบ่งปันข้อมูลดี ๆ ของสังคมแห่งการให้ได้ที่ เว็บไซต์ www.giversnetwork.org และ เฟซบุ๊ค The givers network

No more articles