fbpx
โอกาส และวิธีคิด สะท้อนวัฒนธรรมการให้ของน้องพี่สมาคมพี่น้องพุทธรักษา
5 (100%) 2 votes

“สมาคมพี่น้องพุทธรักษา” เกิดจากรากฐานที่สำคัญและมุ่งมั่นของมูลนิธิพุทธรักษาด้วยปณิธานแห่ง “การให้” ของ คุณธนินท์ – คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และครอบครัว ผ่านการดำเนินงานมากว่า 20 ปี จึงได้จัดตั้งสมาคมพี่น้องพุทธรักษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุนในมูลนิธิพุทธรักษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้จับมือกันส่งต่อความดี ส่งต่อโอกาสที่ได้รับจากมูลนิธิ ฯ ให้กับผู้ที่ยังขาดโอกาส และมุ่งหวังให้สมาคมเป็นศูนย์รวมแห่งสายใยความรักความผูกพันน้องพี่ทุกคนที่จะเข้ามาเรียนรู้ แบ่งปันโอกาสซึ่งกันและกัน โดยสมาคมฯ ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา passiongen ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้อง ๆ สมาคมฯ และชื่นชมในวิธีคิดจากจุดเริ่มต้นที่พวกเขาได้รับโอกาสซึ่งอาจจะมีเด็กอีกหลายพันคนไม่สามารถมีโอกาสเหมือนพวกเขา และโอกาสนี้เป็นเหมือนพลัง และแรงผลักในตัวพวกเขาให้ลุกขึ้นมาหยิบยื่น ให้ แบ่งปัน ในสิ่งที่เขาเคยได้รับมาก่อน

 

นายชวนากร วรินทรโชตถาวร

นายชวนากร วรินทรโชตถาวร นายกสมาคมพี่น้องพุทธรักษา อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา ได้กล่าวถึงการทำงานในสมาคมพี่น้องพุทธรักษาว่า โดยปกติสมาคมฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อให้พี่น้องสมาชิกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นประจำ และเน้นกิจกรรม จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งการมารวมตัวกันเป็นการแสดงถึงพลังของพวกเขาที่จะช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา พี่สอนน้อง พี่แนะนำน้องทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในปัจจุบัน ชวนากรบอกกับเราว่าถึงแม้บางคนจะเป็นนักเรียนทุน และสิ้นสุดการเป็นนักเรียนแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสิ้นสุดความเป็นน้องพี่ในมูลนิธิฯ แต่ยังสามารถมาร่วมใจทำกิจกรรม ทำโครงการ หรือแม้แต่รวมตัวกันที่สมาคมพี่น้องพุทธรักษาแห่งนี้ เพราะที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมแห่งการให้ การแบ่งปันโอกาสหลาย ๆ อย่าง

 

“การให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง แต่เป็นการให้สิ่งที่ยั่งยืนในตัวเรา คือ ความรู้ และทัศนคติ ต่างหากที่สามารถส่งต่อไปสู่คนรุ่นหลังได้ต่อไป”

ถ้าไม่มีมูลนิธิพุทธรักษาในวันนั้น ก็ไม่มีพวกเราสมาคมพี่น้องพุทธรักษาวันนี้

 

 

นางสาวทีไร มาเยอะ

เช่นเดียวกับ นางสาวทีไร มาเยอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สมาคมพี่น้องพุทธรักษา สาวชาวเผ่าอาข่าจากเชียงใหม่ พูดจาฉะฉาน มีความคิดเป็นของตัวเอง หลังจบการศึกษานักเรียนทุนในระดับปริญญาตรีได้เข้าทำงานที่ บริษัท เอ็มคิวดีซี เคอร์เทซี เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ และได้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ต้นไม้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พี่ ๆ แสดงศักยภาพการเป็นผู้ให้แก่น้อง ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ทำให้น้อง ๆ ได้ออกไปเผชิญนอกห้องเรียน เกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ ต่อยอดความคิด พัฒนาตัวเอง รู้ศักยภาพว่าควรจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน และพี่ก็จะคอยแนะนำ ให้แนวทางร่วมด้วย

 

 

 

“การให้ไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทอง เพราะการที่จะช่วยเหลือคนอื่นสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจ การให้คำปรึกษา”

 

นายนพพล ศรีศักดา

นายนพพล ศรีศักดา

ไม่แตกต่างจาก นายนพพล ศรีศักดา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมพี่น้องพุทธรักษา นักเรียนทุนปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิพุทธรักษา นพพล บอกกับเราด้วยน้ำตาพลั่งพรู และเสียงสั่นเครือว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีอะไรเลย การได้รับโอกาสให้เข้ามาอยู่ในมูลนิธิพุทธรักษาทำให้รู้สึกอบอุ่น เปลี่ยนชีวิตเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากเด็กที่ไม่กล้าทำอะไร กลายมาเป็นคนใหม่ที่กล้าพูด กล้าแสดงออก คิด และลงมือทำได้อย่างเป็นระบบ และจุดนี้เองที่ทำให้นพพลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะสานต่อสิ่งเหล่านี้ไปสู่รุ่นน้อง เขาบอกกับเราว่ามูลนิธิ ฯ ให้โอกาสกับเด็กที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนทุน แต่การเป็นนักเรียนทุนได้ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งอย่างเดียว แต่ต้องมองลึกไปถึงจิตใจ คือต้องนึกถึงคนอื่นให้มากกว่าตัวเอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งไม่ใช่จะมุ่งมั่นเรียนเพียงอย่างเดียว สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่นพพลบอกว่าเขาอยากถ่ายทอดความคิดที่ต้องนึกถึงคนอื่นให้มากกว่าตัวเองไปสู่รุ่นน้องในสมาคมพี่น้องพุทธรักษา และรู้สึกดีมาก ๆ ที่เห็นน้อง ๆ จะทำเพื่อคนอื่นเหมือนที่เขาก็เคยมีประสบการณ์มา

“ถึงผมจะไม่มีเงิน แต่ผมสามารถให้คำพูด ให้คำปรึกษากับรุ่นน้องได้ ผมเคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้ให้แล้ว แต่ยังให้ไม่สุดนะ ผมจะทำต่อไปครับ” 

การได้รับโอกาสในมูลนิธิพุทธรักษาเป็นจุดเริ่มต้นที่บ่มเพาะ หลอมรวม ปรับวิธีคิด ทัศนคติ สร้างพลัง ดึงจิตวิญญาณที่พร้อมลงมือทำเพื่อสานต่อสิ่งดี ๆ ไปสู่รุ่นน้องของพวกเขาในสมาคมพี่น้องพุทธรักษา สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมการให้ของพวกเขาที่มีจุดเริ่มต้นจากโอกาสที่ได้รับสิ่งดี ๆ ด้านบวก ทะลายกำแพงความเหลื่อมล้ำที่ติดตัวพวกเขามาได้หมดสิ้น คงเหลือไว้แต่พลังด้านบวกที่ต้องการแบ่งปัน ให้ในสิ่งที่เป็นคุณค่าของพวกเขาที่ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้

เชื่อแน่ว่าน้องทั้ง 3 คน รู้สึกภูมิใจกับการมีโอกาสในการเป็นผู้ให้ ในขณะเดียวกันก็เคยซาบซึ้งและปลาบปลื้มกับการเป็นผู้ได้รับมาเช่นเดียวกัน การแบ่งปันโอกาส สานสายใยจากรุ่นสู่รุ่นที่เต็มเปี่ยมด้วยความเอื้ออาทร และความเมตตา ท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่ได้คือเด็ก ๆ เหล่านี้จะเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ส่งต่อความดีคืนสู่สังคม ยิ่งไปกว่านั้นทั้งมูลนิธิพุทธรักษา และสมาคมพี่น้องพุทธรักษายังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการพัฒนาคน ปลูกฝังความคิด และทัศนคติด้านบวก ส่งเสริมการศึกษา สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

No more articles