fbpx
“Changemaking” กุญแจสำคัญพัฒนาศักยภาพคน
5 (100%) 1 vote

คุณสินี จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) หรือ Ashoka Thailand กับภารกิจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และค้นหาคนที่เป็นผู้นำ ที่มองเห็นปัญหาสังคมและอยากแก้ปัญหาดังกล่าวให้ถึงรากและแก่นแท้ของปัญหา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี หรือ Changemaking ภายใต้การทำงานและความเชื่อที่ว่า “ความคิดดีๆ ต้องมีการส่งต่อ” ซึ่งเป็นการทำงานที่อโซก้ากำลังขับเคลื่อนอยู่ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

No more articles