fbpx
5 เหตุผลที่ทำให้การยกย่องชมเชย คือทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดของนายจ้าง
Rate this post

การได้รับคำยกย่องชมเชย เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน…….

ลองนึกถึงตอนที่มีคนกล่าวชม หลังจากคุณนำเสนอผลงานชิ้นสำคัญที่ใช้เวลาเตรียมตัวมาทั้งคืนว่า มันทำให้คุณรู้สึกยินดีและมีกำลังใจในการทำงานต่อไป ใช่หรือไม่ ?

คำชมเพียงเล็กๆ น้อยๆ จากนายจ้าง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างไม่น่าเชื่อ และจะนำไปสู่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการเติบโตขององค์กร

ต่อไปนี้คือเหตุผล 5 ข้อ ที่นายจ้างทุกคนควรรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของการยกย่องชมเชย

 

1. พนักงานอยากทำงานกับบริษัทมากขึ้น

เหตุผลอันดับแรกๆ ที่พนักงานลาออกจากงานก็คือ พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความวางใจจากนายจ้าง เพราะองค์กรที่พนักงานทุกคนอยากทำงานด้วย คือองค์กรที่มองเห็นคุณค่าของพวกเขา

ดังนั้น หากองค์กรใดมีนายจ้างที่สามารถเข้าถึงจิตใจของพนักงงานได้ องค์กรนั้นก็จะสามารถเก็บรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้

2. พนักงานตั้งใจทำงานมากขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน มีหลักการคล้ายกับความรักระหว่าง ชาย-หญิง ซึ่งฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกอยากสานสัมพันธ์กับอีกฝ่ายมากขึ้น ถ้าเห็นว่าอีกฝ่ายให้ความสำคัญ และความเคารพตนเอง

ดังนั้น การที่นายจ้างให้ความสำคัญกับพนักงาน ย่อมกระตุ้นพนักงานให้ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กรมากขึ้น

3. พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น

พนักงานทุกคนมาจากภูมิหลังแตกต่างกัน มีกระบวนการคิดแตกต่างกัน และทุกคนล้วนอยากแสดงความคิดเห็นของตน ดังนั้น นายจ้างควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และคอยให้คำแนะนำติชมอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความกล้าคิดกล้าเสี่ยงมากขึ้นในการทำงาน

4. พนักงานลาหยุดน้อยลง และมีวันทำงานเพิ่มขึ้น

องค์กรจะเติบโตได้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน  ความรู้สึกไม่พอใจของพนักงานคนหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในสถานที่ที่ทำงาน และพาให้พนักงานคนอื่นๆ อารมณ์ไม่ดีไปด้วย  ซึ่งความรู้สึกด้านลบดังกล่าวจะยิ่งแพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว หากพวกเขากำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสนใจจากองค์กร

5. พนักงานมีความสุข

ความเป็นผู้นำที่สามารถเข้าถึงจิตใจของพนักงานได้ จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน  ดังนั้น หากนายจ้างต้องการพนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร และมีความรับผิดชอบสูง ก็ต้องรู้จักการกล่าวยกย่องชมเชยพนักงาน

แล้วนายจ้างควรแสดงการยกย่องชมเชยอย่างไร?

การที่บริษัทจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่ยอดเยี่ยม มีความขยันขันแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งหากนายจ้างต้องการรักษาระดับคุณภาพการทำงานเช่นนั้นให้ได้ตลอดรอดฝั่ง พนักงานทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ไม่ใช่เพียงเรื่องของค่าแรง แต่นายจ้างยังต้องใจใส่พนักงานทุกๆ คน คอยให้คำแนะนำ ติชมอย่างจริงใจ และต่อเนื่อง

ทั้งหมดนี้จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทเป็นสุข และเอื้อต่อการเกิดของนวัตกรรมใหม่ๆ

 

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.entrepreneur.com/article/328506
No more articles