fbpx
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Executive Presence
Rate this post

Executive Presence เป็นคำที่มนุษย์งานทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีผู้ให้คำจำกัดความต่างๆ กันไป ซึ่งอธิบายในภาพรวมได้ว่า คือความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูน่าชื่นชม น่านับถือ นำมาซึ่งแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นที่ผู้อื่นอยากร่วมงานด้วย หรือยอมรับว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้ มีความสามารถนำทุกคนไปสู่ความสำเร็จได้ โดยถ้าคุณเพิ่งเริ่มทำงานหรือยังเป็นผู้บริหารระดับกลาง ความสามารถนี้ของคุณจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงไว้วางใจให้ทำงานชิ้นสำคัญ

ที่น่าสนใจคือ Executive presence ไม่ใช่ลักษณะบุคลิกภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หากเป็นทักษะ ซึ่งสามารถสร้างและปลูกฝังจนเป็นนิสัยถาวร

ต่อไปนี้คือ 5 ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา Executive Presence

1. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือ ความสามารถในการแสดงความรู้สึกของตนเอง รวมถึงความสามารถในการรับรู้ และชี้นำความคิดของผู้อื่น องค์กรที่ผู้นำมีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะมีอัตราการลาออกต่ำ และทำธุรกิจไปได้สวย  ในทางตรงกันข้าม องค์กรที่ผู้นำขาดความฉลาดทางอารมณ์ มักจะดำเนินธุรกิจได้ไม่ค่อยราบรื่น

คุณสามารถเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ ได้หลายวิธี เช่น ฝึกทำสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์ พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรอบๆ ตัวเพื่อเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น พยายามมองโลกในแง่บวก และรู้จักหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้รู้สึกเครียด

2. พัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพ

ผู้นำที่ดีจะรู้ว่าต้องพูดอะไร ในจังหวะไหนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด ขอให้ลองคิดว่า ข้อความแบบไหนที่สะท้อนเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ซึ่งหากคุณคิดว่ายังไม่เหมาะสม ก็คิดอันใหม่ขึ้นมาแทน

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาทั้งสิ่งที่ผู้คนรู้อยู่แล้ว สิ่งที่ผู้คนควรจะรู้ และสิ่งที่ผู้คนอยากจะรู้  นอกจากนี้ เนื้อหาของการสื่อสารควรใช้ภาษาที่ฟังดูเป็นการบอกเล่าเรื่องราว มากกว่าการรายงานสถานการณ์ เน้นคำพูดเรียบง่าย อย่าใช้ศัพท์เทคนิคเยอะ เน้นการรายงานผลลัพธ์ มากกว่าบอกเล่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ และเสนอทางออกแก่ปัญหามากกว่าการรายงานปัญหา ทั้งหมดนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าใจความสำคัญของเนื้อหาจะถูกสื่อออกไปได้อย่างชัดเจน

หากคุณต้องการฝึกฝนทักษะดังกล่าว คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการสื่อสารของคุณทั้งภาษาพูด และภาษากาย นอกจากนี้ คุณควรไปชมคลิปการพูดของผู้นำที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆ เพื่อให้เห็นลักษณะการพูดที่ดี และนำมาประยุกต์ใช้กับตนเอง

3. ใส่ใจเรื่องการแต่งกาย

ลักษณะการแต่งกายของผู้บริหาร ถือเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างหนึ่ง ถ้าคุณแต่งกายไม่สมฐานะของคุณ หรือผิดแปลกไปจากภาพลักษณ์ของบริษัท มันจะส่ง “สัญญาณ” ทางลบต่างๆ ไปสู่ผู้ที่พบเห็น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออาชีพการงานของคุณได้

ถ้าหากพิจารณาแล้วพบว่ารสนิยมในการแต่งตัวของคุณไม่เหมาะสม ให้รีบแก้ไข เพราะการปรับเปลี่ยนวิธีแต่งกายแม้แต่เพียงเล็กน้อย ภาพลักษณ์ของคุณอาจดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้

4. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุย และส่งเสริมความสามัคคี

การทำงานในออฟฟิศก็เหมือนกับการแต่งงาน ถ้าต้องการให้บริษัทของคุณเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง ก็ควรจะต้องมีการประชุมพูดคุยหารือกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเป็นประจำ  เพื่อช่วยเพิ่มความสนิทสนมระหว่างพนักงาน และทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้ การส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมา ยังช่วยกระตุ้นให้พนักงานของคุณอยากมีส่วนร่วมในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำงานภายในองค์กร

เมื่อพนักงานมีความสุขในงานทำงานภายใต้การบริหารของคุณ อิทธิพลของในฐานะผู้นำของคุณก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

5. รับฟังคำติชมจากผู้อื่น

ผู้นำที่สามารถหัวเราะเยาะความบกพร่องของตนเองได้ เป็นการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่ามีวุฒิภาวะของผู้นำที่ดี เพราะในฐานะของผู้นำแล้ว คุณต้องยอมรับให้ได้ว่าตนเองไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 100%

อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรละเลยที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 

การรับฟังคำติชมจากผู้อื่น เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณมองเห็นจุดอ่อนของคุณที่ต้องปรับปรุง และทำให้คุณสามารถพัฒนาตนเองไปจนเต็มศักยภาพได้ ภาพของผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะกลายเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้กับเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ

 

แปล-และเรียบเรียงจาก บทความต้นฉบับโดย 
Karima Mariama-Arthur ผู้บริหาร และผู้ก่อตั้ง WordSmithRapport
https://www.entrepreneur.com/article/326201
No more articles