fbpx
“ความสุขในการทำงาน” สำคัญแค่ไหน !!!???
Rate this post

ความสำเร็จขององค์กร ย่อมหนีไม่พ้น การมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานที่น่าพึงใจและนำความสุขมาสู่ตัวพนักงาน ซึ่งจะเป็นแรงผลักต่อผลเชิงบวกอื่นๆ ตามมา เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น เรามี 10 เหตุผลมาบอก อ่านกันได้ที่ข้างล่างนี้เลย

1. ความสุขสร้างผลแบบทวีคูณ

หากเปรียบไป ความสุข ก็เป็นเหมือน “โรคติดต่อ” เมื่อมันเกิดขึ้นในออฟฟิศจากพนักงานคนใดคนหนึ่ง มันจะแพร่กระจายไปยังคนอื่นๆ ได้ เพราะพนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับงานในความรับผิดชอบของตัว จะกลายเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงานคนอื่นๆ รวมถึง เป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นเตือนให้พนักงานคนอื่นๆ มีความสุขกับงานของตนเองด้วย

2. พนักงานที่มีความสุข เป็นพนักงานที่ประสบความสำเร็จ

พนักงานที่ “สนุก” กับงานของตัวเอง เป็นพนักงานที่ประสบความสำเร็จมากกว่า มีความสุขมากกว่า และสร้างผลงานให้องค์กรได้มากกว่า “ความสุข” ยังเป็นตัวเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงาน และผลักดันให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีขึ้น ซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลต่อความสำเร็จที่มากขึ้นขององค์กรด้วย

3. พนักงานที่มีความสุขมักมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต

พนักงานที่ไม่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติเชิงลบ ซึ่งจะแพร่ไปยังมุมมองต่องานที่รับผิดชอบและลดทอนประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะดังกล่าวจะไม่พบในพนักงานที่มีความสุขเด็ดขาด เพราะความสุข ทำให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกและมองว่า ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ทำได้ และมุมคิดแบบนี้แหละที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

4. เมื่อความเครียดลดลง ผลิตผลในการทำงานจะเพิ่มขึ้น

นั่นเป็นเพราะพนักงานที่อยู่ในภาวะเครียด จะ “วอกแวก” และไม่มีสมาธิในการทำงาน  ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ลดทอนความเครียดและความกังวลเมื่อนั้นประสิทธิภาพในการทำงานจะถูกปลุกขึ้น

5. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีส่งเสริมให้เรากล้าเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจ จะมัวแต่ “เพลย์ เซฟ” ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะเรื่องของธุรกิจคือ การเปิดรับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรับผลที่น่าพอใจ พนักงานที่มีความสุขกับงานมีแนวโน้มที่จะยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ขณะที่พนักงานที่ไร้สุขจะระมัดระวังทุกฝีก้าว จนไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรสักนิด

6. พนักงานที่มีความสุขจะส่งเสริมกันและกัน

พนักงานที่มีมุมคิดเชิงบวกและมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างเต็มที่ จะเต็มใจให้การช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนเป็นพลังบวกช่วยผลักดันความสำเร็จของโครงการต่างๆ ในองค์กร นอกจากนี้ พนักงานที่มีความสุข ยัง “กล้า” ที่จะออกปาก ขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนยามจำเป็น

7. พนักงานที่มีความสุขจะไม่กลัวที่จะทำผิด ทำพลาดไปบ้าง

บรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม จะกระตุ้นให้พนักงานและทีมงานเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นแทนที่จะกริ่งเกรงต่อการทำผิด และอันที่จริงแล้ว ข้อผิดพลาดบางประการยังถือเป็นคู่มือเรียนรู้ที่ทรงพลัง และอาจนำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่คาดคิด ฉะนั้น พนักงานที่กลัวการทำผิดพลาด จึงอาจพลาดโอกาสเรียนรู้ที่สำคัญไปก็ได้

8. ผู้นำที่ดีต้องนำด้วยการทำตัวเองเป็นแบบอย่าง

ผู้จัดการที่มีความสุข สนุกกับงาน จะกระตุ้นให้พนักงานของตนมีความสุขในงานตามไปด้วย แถมยังสร้างแรงบันดาลใจให้มีความเชื่อมั่น ทุ่มเท และภักดีกับองค์กร ผู้นำที่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจแบบใดๆ

9. ความสุขเป็นแรงบันดาลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ทุกธุรกิจย่อมต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทั้งสิ้น พนักงานที่มีความสุขจะเป็นพนักงานที่มีแรงบันดาลใจและมีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเหล่านี้ จะนำไปสู่การค้นหาทางออกให้กับธุรกิจ นำความสำเร็จมาสู่องค์กร

10. ใครๆ ก็อยากทำงานกับคนที่มีความสุข

การค้นพบความสุขในการทำงานให้ผลดีมากมาย ทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้ว่าจ้าง พนักงานที่มีความสุขจะเต็มใจทำงานร่วมกัน รวมถึงยังส่งเสริมความจงรักภักดีต่อองค์กร ตลอดจนการสร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กร

 “จำไว้ว่า พนักงานที่มีความสุข จะเป็นพนักงานที่ภักดีกับองค์กร และพนักงานที่ภักดีกับองค์กรจะสร้างผลตอบแทนที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่องค์กร”

แม้ว่า การสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในที่ทำงานให้พนักงานรู้สึก สนุก และมีความสุข จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่คุณจะพยายามทำ หากทำได้ ก็มั่นใจได้เลยว่า ผลตอบแทนทางธุรกิจจากการมุ่งมั่นสร้างนิเวศการทำงานที่ดีจะงดงามน่าพอใจ

…………………………………………….

แปลและเรียบเรียงจาก –

10 Reasons why it is important create a happy workplace

(www.inc.com)

No more articles