fbpx
ขอขมาพระแม่คงคาด้วยใจ ภารกิจจิตอาสาร่วมเก็บขยะคุ้งบางกะเจ้า
Rate this post

หลังค่ำคืนวันลอยกระทงผ่านพ้นไป สิ่งที่ตามมาก็คือซากกระทงและขยะอื่นๆ จำนวนมหาศาลล่องลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลอง สร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้พบเห็น เพราะขยะบางประเภท นอกจากจะสร้างมลพิษและทำให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสียแล้ว ขยะบางประเภท อาทิ ขยะพลาสติก หากไหลลอดลงสู่ทะเลได้ ก็จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ

เช้าวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้จัดกิจกรรม “อาสารักษ์สายน้ำ ลงเรือเก็บขยะหลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกะเจ้า” ขึ้น เป็นกิจกรรมที่นับเป็นการขอขมาพระแม่คงคาอย่างแท้จริง โดยมีบรรดาจิตอาสาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน แลประชาชนทั่วไป เข้าร่วมนับร้อยราย ทำหน้าที่อย่างแข็งขันด้วยการลงเรือเก็บขยะ ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร และพื้นที่โดยรอบ เช่น ท่าเรือ ประตูระบายน้ำ และทุ่นดักขยะที่มีขยะลอยไปติดจำนวนมาก

โดยขยะที่เก็บได้หลังจากจบกิจกรรรม มีน้ำหนักรวมมากกว่า 1 ตัน หรือประมาณ 1,170 กิโลกรัม (กก.) แบ่งเป็นขยะกระทง 910 กก. ขยะพลาสติก 158 กก. ขยะโฟม 21 ขยะอื่นๆ 77.8 กก. และตะปู 3.5 กก.

อัทธนีย์กานต์ ปฐมสมพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.มั่นคงเคหะการ

คุณอัทธนีย์กานต์ ปฐมสมพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.มั่นคงเคหะการ ตัวแทนจิตอาสาหน่วยงานภาคเอกชนที่มาร่วมเก็บขยะในครั้งนี้ กล่าวว่า บมจ.มั่นคง เคหะการ และบริษัทในเครือ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มามีส่วนร่วมในการเก็บและคัดแยกขยะในปีนี้ โดยจุดที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปเก็บขยะ คือ ท่าเรือวัดบางน้ำผึ้ง (นอก) คลองวัดบางน้ำผึ้ง (ใน) และบริเวณประตูระบายน้ำหมู่ 3 ที่มีทุ่นดักขยะที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับภาครัฐ ได้ติดตั้งไว้ที่มีทั้งหมด 5 ทุ่น

“มั่นคงฯ ให้ความสำคัญกับเรื่อง well being ซึ่งประกอบไปด้วย สุขภาพทางด้านกาย สุขภาพใจ สุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนให้เกิดสุขภาวะที่ดีในองค์รวม ซึ่งการเก็บขยะในวันนี้ แม้ว่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ทางบริษัทฯ หวังว่าจะช่วยให้ชาวชุมชนมีสุขภาวะที่ดีมากขึ้น”

ธนเสฏฐ์ แสงทองรัตน์ จิตอาสาหนุ่ม

คุณธนเสฏฐ์ แสงทองรัตน์ จิตอาสาหนุ่ม ที่นำบอร์ดยืนพาย หรือ Paddle Board ส่วนตัวมาร่วมเก็บขยะในครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า ทราบข่าวการจัดกิจกรรมจากเพจที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้า ก็เลยมาเข้าร่วม เพราะปกติก็ใช้เวลาว่างด้วยการพายบอร์ดเก็บขยะในคลองแถวบ้านอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ได้จากการเก็บขยะในวันนี้ก็คือ ได้มาเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วย

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดจากแดง

ด้านพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดจากแดง เปิดเผยว่า ขยะจำนวนมหาศาลที่เก็บได้ในวันนี้ มีทางออก คือ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด โดยขยะพลาสติก จะนำไปนึ่งทำน้ำมัน ส่วนขยะโฟมก็จะนำไปทำกระถาง และกาว ส่วนขยะเปียก ขยะอินทรีย์ จำพวก หยวกกล้วย ใบตอง ดอกไม้ จะนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนขยะนอกเหนือจากนี้ ที่นำไปนึ่งไม่ได้ ทำปุ๋ยไม่ได้ ก็จะนำไปทำเชื้อเพลิง RDF หรือ เชื้อเพลิงแห้งสำหรับโรงไฟฟ้า ไม่มีชิ้นใดที่ถูกทิ้งหรือถูกฝังกลบโดยไร้ประโยชน์


No more articles