fbpx
เปิดตัว “โออาร์”
4.8 (95%) 16 votes

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ จัดงานเปิดตัว “TOGETHER FOR BETTERMENT: รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น” หวังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนควบคู่สังคมไทย 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ กล่าวว่าปตท.ได้ปรับโครงสร้างโดยนำหน่วยธุรกิจน้ำมันและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของ ปตท. มาอยู่ภายใต้ โออาร์ เพื่อให้มีฐานะเป็นบริษัทเรือธง (Flagship) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

ปัจจุบัน ธุรกิจน้ำมันโออาร์ครองส่วนแบ่งตลาดรวมน้ำมัน เป็นอันดับ 1 โดยมีธุรกิจที่โดดเด่น ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) กว่า 1,850 แห่ง  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  ภายใต้แบรนด์  พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Lubricants) รวมถึงเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์

ในต่างประเทศ โออาร์มีปั้มพีทีที สเตชั่น ในประเทศ ลาว  กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเมียนมา รวมกว่า 280 แห่ง ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ในประเทศ ลาว กัมพูชา  ฟิลิปปินส์ เมียนมา  สิงคโปร์  มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และโอมาน รวมกว่า 200 สาขา ร้านค้าสะดวกซื้อจิฟฟี่ กว่า 70 สาขา รวมถึงศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ อีกด้วย

นอกจากนี้ โออาร์ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจัดตั้ง โครงการไทยเด็ด เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ไทยเด็ด อาทิ กระเป๋าสานกระจูด กระเทียมดำ ผัดไทยภูเขาไฟ เป็นต้น

No more articles