fbpx
กรุงไทยเดินหน้า Compliance Champion สู่ซีซั่นสอง
Rate this post

ธนาคารกรุงไทยเดินหน้าโครงการ Compliance Champion สู่ซีซั่นที่สอง เปิดเวทีให้พนักงานขายไอเดียสร้างนวัตกรรมการเงิน หวังช่วยยกระดับการทำงานพนักงานกว่า 20,000 คน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ชื่อว่า Compliance Week ประจำปี 2562 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่สำนักงานใหญ่

นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย

กิจกรรมปฏิบัติการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พัฒนาคุณภาพและศักยภาพการทำงาน ของบุคคลากรของธนาคาร ที่เรียกว่าโครงการ Compliance Champion และในปีนี้ได้ถือเป็นเฟสที่สองหรือซีซั่นสองซึ่งครอบคลุมปี 2562 และปี 2563

นายนิรุฒ กล่าวว่า การประกอบธุรกิจธนาคาร นอกจากการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีแก่กับลูกค้าแล้ว กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้พนักงาน สามารถปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ จะส่งผลไปถึงการทำธุรกิจที่เป็นธรรมกับลูกค้าและพนักงานของธนาคารกรุงไทยทั้งหมด

“ในยุคที่ธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ธนาคารจึงมีแนวคิดว่า จะทำอย่างไรให้พนักงาน กว่า 20,000 คน พร้อมใจกันไม่ทำผิดกฏหมายหรือกฏเกณฑ์ อันนี้ เรายุทธศาสตร์และมีกุศโลบายอยู่ และการจัดงาน Compliance Week ขึ้น โครงการนี้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นว่าการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ เป็นเรื่องสำคัญอย่างที่สุดในการที่จะทำธุรกิจ” นายนิรฒกล่าว

สำหรับการจัดงานปีนี้ มุ่งให้ความสำคัญ ความคิดสร้างสรรค์ของธนาคารพนักงานธนาคาร พัฒนาแนวคิดใหม่โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อพนักงานคนอื่นๆนำไปใช้ ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง ตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ เป็นสำคัญ

“วิธีคือจะเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถระเบิดแนวคิดจากข้างในครับ และหาคิดค้นแนวทาง ที่จะกระตุ้นให้พนักงานคนอื่นๆปฏิบัติตาม เพราะแบงก์กรุงไทยถือว่ามีเยอะมากนับเป็นพันๆข้อ แต่ก็ต้องกระตุ้นให้พนักงานตระหนักรู้ เห็นความสำคัญ และร่วมมือกับธนาคารสร้างตัวแบบหรือโมเดลในการพัฒนาทักษะการทำงานให้ดีขึ้น”นายนิรุฒกล่าว  

ทั้งนี้ ตัวแบบที่พนักงานสามารถพัฒนาขึ้น อาจเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่หน้าจอของเขานั่นเอง เพียงแต่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป ซึ่งในซีซั่นสองนี้มีจะก้าวไกลว่าซีซั่นแรก เพราะมีการนำเครื่องมือซึ่งเรียกว่า Design Thinking มาเป็นเครื่องมือช่วยกำหนดทิศทาง ให้กับพนักงานที่เข้ามาร่วมโครงการทั้งหมด 10 ทีม มาแข่งขันกันเชิงแนวคิดสร้างสรรค์และนวัติกรรม หรือที่เรียกว่าเป็นการแข่งขันแบบ แฮ็คคาธอน (Hackathon)

 


 

 

 

 

No more articles