fbpx
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รณรงค์งดขับรถยนต์ส่วนตัวไปทำงานทุกวันพุธ หวังลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และสร้างกระแสรักสิ่งแวดล้อม
Rate this post

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงอากาศหนาวเย็นจะเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม ในช่วงเดือนตุลาคมไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็ก คนชรา และผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย

เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คพ.ทุกคนจึงร่วมใจงดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำงานทุกวันพุธ เพื่อลดปริมาณ PM2.5 เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 18 ธันวาคม เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะกลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างกระแสรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงต้นสัปดาห์นี้พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าระหว่าง 29 – 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ในระยะยาว รัฐบาลได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 ภายในปี 2564 และ 2565 และปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่เทียบเท่ายูโร 5 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป


No more articles