fbpx
อายุไม่ใช่ปัญหา Café Amazon for Chance สาขาที่ 7 ขยายโอกาสในการทำงานให้กับผู้สูงวัย
4.7 (93.33%) 15 votes

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ด้วยจำนวนประชากรสูงวัยที่อายุมากกว่า 60 ปี กว่า 10 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตอันใกล้

ความท้าทายคือเราจะดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างไร เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้เท่ากับกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม และสร้างคุณค่าให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้มองเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส หรือ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for Chance) เพื่อช่วยสร้างงานที่มั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้นำรูปแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของ Café Amazon ที่มีมากกว่า 3,150 สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปรับใช้กับโครงการนี้

ก่อนหน้านี้ โออาร์ ได้จัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานให้กับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้ให้เป็นบาริสต้าตามมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้มาร่วมงานกับ Café Amazon และในครั้งนี้ โออาร์ ได้ขยายโอกาสในการทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

สำหรับร้าน Café Amazon for Chance สาขานี้ ตั้งอยู่ที่กรมพัฒนาและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับเป็นสาขาที่ 7 ของโครงการ เป็นสาขาแรกที่ โออาร์ ดำเนินการเองและขยายโอกาสในการเป็นบาริสต้าให้กับผู้สูงวัย โดยออกแบบอุปกรณ์ภายในร้านให้เหมาะสมกับการทำงานของผู้สูงวัย เช่น ออกแบบความสูงของชั้นวางวัตถุดิบให้เหมาะสมกับอายุและปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเพื่อความสะดวกและรักษารสชาติให้คงมาตรฐาน จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา นายสุทธิ จันทร์วงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมพิธีเปิดร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ 7

ทั้งนี้ มีร้าน Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้วจำนวน 7 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม และชลบุรี และ โออาร์ ยังมีแผนที่จะขยายร้าน Café Amazon for Chance อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสของไทย

No more articles