fbpx
บุรินทร์เจอนี่ season 2 EP.3 “Green Catering จัดเลี้ยงอย่างไร ให้รักษ์โลก”
Rate this post

เรื่องของการรักษ์โลก อย่าแค่คิด…แต่ต้องทำเลย เพราะที่ผ่านมามนุษย์เรารังแกโลกมามากพอแล้ว จึงเกิดเป็นธุรกิจการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ “เคี้ยวเขียว” ที่นำชูเรื่องของการรักษ์โลกเมาเป็นหัวข้อหลักในทุกๆ การจัดงาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จะเป็นอย่างไร ติดตามกันได้ใน บุรินทร์เจอนี่ : “Green Catering จัดเลี้ยงอย่างไร ให้รักษ์โลก” ไปชมกันเลยครับ

เคี้ยวเขียว green catering คือ บริการรับจัดเลี้ยง ซึ่งทำในส่วนของอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยงต่างๆ และเป็นบริการจัดเลี้ยงที่มีความยั่งยืน “เคี้ยวเขียว” เริ่มต้นมาจาก ป้าหน่อย-พอทิพย์ เพชรโปรี ผู้ที่ทำงานสนับสนุนเกษตรอินทรีย์มายาวนาน รวมถึงเคี้ยวเขียวด้วย ซึ่งเป็นบริการจัดเลี้ยงที่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก แต่เมื่อดำเนินธุรกิจไปซักระยะก็เริ่มสอดแทรกวิธีการรักษ์โลกในรูปแบบต่างๆ เข้ามาด้วย เคี้ยวเขียวต้องการเข้าไปในทุกโอกาสที่ลูกค้ามอบให้ เพื่อที่จะไปบอกเล่าถึงแนวทางการรักษ์โลกในแบบของเคี้ยวเขียว จึงทำให้มีทั้งลูกค้างานแต่งงาน งานบวช งานวันเกิด หรืองานอบรมสัมมนา ฯลฯ

การดำเนินธุรกิจของเคี้ยวเขียวนั้น ถือว่ามีความยั่งยืนทุกกระบวนการก็ว่าได้ ตั้งแต่วัตถุดิบ การเตรียม รวมไปถึงในกระบวนการจัดเลี้ยง เพราะเขาคำนึงถึงความยั่งยืนในกระบวนการด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายให้เห็นว่าวัตถุดิบต่างๆ มาจากไหน ภาชนะต่างๆ ก็เลือกใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ได้ หรือภาชนะที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

“บุฟเฟ่ต์” เป็นรูปแบบที่ดีที่สุด เพราะทุกคนได้เลือกว่าตัวเองจะรับประทานแค่ไหน แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรวดเร็ว อาจจัดเป็นรูปแบบกล่องข้าวไว้ ซึ่งอาจจะเหลือเศษอาหารเยอะ เพราะแต่ละคนรับประทานไม่เหมือนกัน เคี้ยวเขียวจึงคิดวิธีขึ้นมา โดยตั้งชื่อว่า “จานแบ่งปัน” ก็คือ การนำจานเปล่าไปวางไว้ และเขียนให้คนพิจารณาอาหารก่อน ว่าถ้าคุณไม่ทานอะไร คุณสามารถแบ่งไว้ในจานได้เลย

ในส่วนของเศษอาหารที่เหลือจากการจัดงานของเคี้ยวเขียวก็เหลือน้อยมาก ซึ่งเขาก็จะนำส่วนที่เป็นเศษอาหารกลับมาทำเป็นปุ๋ย เพื่อมาปลูกต้นไม้ปลูกผักอย่างนี้ เพื่อนำใช้ในงานต่อๆไปอีกด้วย

————————————————–

Keaw Keaw is green catering business providing food for any banquet occasion. This is a kind of sustainable catering business. Keaw Keaw was initiated by Aunty Noi Pornthip Petchpori, who has actively supported the idea of organic farming for long time, as well as Keaw Keaw, the green catering business providing organic farming.

Keaw Keaw also provides various ideas for possible world protection. They want to share their ideas with their customers if we have a chance to present them how they have done to save the world. That’s why we’ve got almost every kind of jobs from wedding ceremony to ordination ceremony, birthday party and seminar etc.

Sustainability exists in all processes of Keaw Keaw business, from raw material sources to banquet preparation. The operator concerns sustainability in all processes. They present us the origin of raw material used and ask for collaboration from all of us to make the world more sustainable. They suggest how to consume in a sustainable way,what kind of container that can be reused or what containers that are eco-friendly.

“Buffet” is the best concept of banquet since everyone can choose from her or his own preferences. But in case speed is needed, set box is the best answer. However, amount of food waste will be higher as someone may reject some kinds of foods. Therefore, we create a solution called “sharing dishes”. Empty dishes will be available with a card saying; Please carefully consider which dishes you won’t like and left them on these sharing dishes. If we live with sharing idea, all of us can live in a sustainable way.

For food waste, after the event, the proportion of food waste left is very small. They make fertilizer from the food waste for plant growing and vegetable gardening.

 

ขอขอบคุณ : เคี้ยว..เขียว Green Catering

No more articles