fbpx
“รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ แบ่งปันสู่สังคม”
5 (100%) 1 vote

เพื่อนๆ ยังจำโครงการที่รวบรวมกล่องนมไปรีไซเคิลกันได้อยู่มั้ยครับ ♻️ นั่นคือ 1 โครงการดีๆจาก “เต็ดตรา แพ้ค” (Tetra Pak) องค์กรระดับโลกที่เรารู้จักกันในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ หนึ่งใน “เบื้องหลัง” ความสำเร็จของแบรนด์ต่างๆ วันนี้บุรินทร์เจอนี่จะมาพูดคุยกับ คุณสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ถึงแนวคิด Protects What’s Good ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันครับ

เต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak) เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของอาหารรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำอาหารที่แปรรูปแล้วบรรจุใส่กล่องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคสามารถพกพาไปได้ในทุกที่ ธุรกิจประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก

  1. เครื่องจักรที่ทำการแปรรูปนม น้ำผลไม้ หรือที่เราเรียกว่าของเหลวอาหารเหลว
  2. บรรจุภัณฑ์ ทั้งแบบยูเอชที และพาสเจอร์ไรซ์

นโยบายในระดับโลกของเต็ดตราแพ้ค เรายืนอยู่บนสโลแกนที่ว่า “ปกป้องทุกคุณค่า” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน

  1. ปกป้องคุณค่าอาหาร เป็นการทำร่วมกับคู่ค้าในการแสดงความมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าผลิตออกไปสู่มือผู้บริโภคปลอดภัย และสามารถบริโภคได้อย่างสบายใจ
  2. ปกป้องคุณค่าของคน คือ พนักงาน หรือผู้บริโภค โดยเน้นเรื่องของสวัสดิการในการดูแลพนักงาน เช่นเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OSH (occupational Safety and Health) มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน SHE Standard (Safety Health Environmental Standard) ในการดูแลพนักงาน ว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดวิกฤติ ในส่วนของคนก็คือพนักงานและผู้บริโภคด้วย
  3. การปกป้องคุณค่าของอนาคต เต็ดตราแพ้คประเทศไทยมีโครงการมากมาย แต่โครงการที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี คือโครงการหลังคาเขียว เป็นโครงการที่ทำร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาดไทยร่วมกับ บิ๊กซี เต็ดตราแพ้ค และได้รับการสนับสนุนจากโรงงานรีไซเคิลไฟเบอร์พัฒน์ รวมถึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำกล่องที่ถูกใช้แล้วกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิล

อีกโครงการหนึ่ง คือเรื่องของ FSC (Forest Stewardship Council) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยภาคเอกชนจากต่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2537 เป็นโครงการที่เข้าไปรับรองป่าบุกเชิงพาณิชย์ และ FSC เป็นองค์กรที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดในโลกในแง่ของการบริหารจัดการป่าด้วย หมายความว่า กระดาษที่ เต็ดตรา แพ้ค นำมาใช้ทำกล่องจะต้องนำมาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ทั้งหมด

ป่าปลูกเชิงพาณิชย์ หมายความว่า ทุกต้นไม้ 1 ต้นที่ถูกตัดออกไปจะมีการปลูกทดแทนขึ้นมา เพื่อให้สภาพแวดล้อมยังคงอยู่เหมือนเดิม แล้ว FSC ตัวนี้จะเป็นผู้รับรองว่าป่าในบริเวณนี้ถือว่าเป็นป่าปลูกเชิงพาณิชย์ถูกต้องหรือไม่


Tetra Pak is a global company for food processing and packaging. Processed food products will be kept in our packages safely and in efficient manner, so that consumers able to carry them everywhere.

Tetra Pak mainly consists of 2 parts; first is about machines for milk and fruit juice processing, known in general as fluid food; second is packaging these are packages for UHT and Pasteurized products.

Global policy stands on this slogan; “Protects What’s Good”

They focus in these 3 aspects; first, to protect the value of food. They have done this in collaboration with their partners, ensuring that all products reached by customers will be safe and reliable to consume. Second, to protect the value of people those are staff including customers. They’ll focus on well fare and how they take care of our staff, such as OSH (Occupational Safety and Health), and SHE  Standard (Safety Health Environmental Standard). How to take care of their staff especially when critical occurred. For people protection, this covers both staff and consumers. And third, to protect the value of future. Tetra Pak Thailand has run many projects. But one of them that they have pursued for 10 years now is Green Roof Project. For Princess Pa Foundation, the project in collaboration with Thai Red Cross Society and Big C Supercenter.

Tetra Pak also gained support from Fiber Pattana, recycled factory including Department of Environmental Quality Promotion (DEQP). They did for 10 years now to encourage consumers maximizing post consumption carton packages for recycle process.

Surely in those past days, lack of infrastructure or management system to serve on this as present day. So they had to set up management system in collaboration with Fiber Pattana and Big C Supercenter. This was the good collaboration from many involved parties.

Another project they did is about FSC that stands for Forest Stewardship Council. This organization founded by private sector abroad since 1994, this project will certify commercial purposed forest and FSC is the organization gaining highest standard in the world in term of forest management. Meaning that paper that Tetra Pak use for producing packages will be sourced from this kind of forest.

The meaning of commercial purposed forest is every tree cut down will be replaced by new plant grow to ensure environment conserved. FSC is the unit certifying type of forest that is commercial purposed forest.

 

ขอขอบคุณ : Tetra Pak (Thailand) Ltd.

No more articles