fbpx
บุรินทร์เจอนี่ EP.15 ผ้าไท-ยวน บันทึกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
5 (100%) 6 votes

มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกับศิลปะผ้าทอของชาวไท ยวน จังหวัดสระบุรี ชมวิถีชีวิตและความผูกพันในผืนผ้าที่ถูกรวบรวม และเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลัง ผ่านความเชื่อและวัฒนธรรมอันดีงามมายาวนาน

#burinsjourney #บุรินทร์เจอนี่ #friendshipisalwaysfoundinthejourney #theake

No more articles