fbpx
บุรินทร์เจอนี่ EP.18 ธุรกิจงิ้ว กับการตลาด 4.0
5 (100%) 13 votes

ธุรกิจงิ้วกับการเติบโตในสังคมยุคดิจิตอล และกลุ่มคนที่ยังคงรักในการแสดงงิ้ว และต้องการสานต่ออุปรากรจีนที่เป็นวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนาน งิ้วต้องเผชิญกับความท้าทายในยุค 4.0 อย่างไร

บุรินทร์ เหมทัต ผู้ดำเนินรายการ

วิชัย วทัญญตากวิน ทายาทเจ้าของคณะเล่าเง็กเล่าชุน

 

#บุรินทร์เจอนี่ #burinsjourney #theake #friendshipisalwaysfoundinthejourney

No more articles