fbpx
WHO เชิดชู “พยาบาล-ผดุงครรภ์” คนสำคัญรับมือวิกฤติ COVID-19
4.8 (96%) 5 votes

7 เมษายน ของทุกปี เป็น วันอนามัยโลก หรือ World Health Day โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดสาระหลักของวันสำคัญนี้ว่า “Support nurses and midwives” เพื่อเป็นการให้กำลังใจและให้ความสำคัญสูงสุดแก่พยาบาลและการผดุงครรภ์

ในห้วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดไวรัส COVID-19 เจ้าหน้าที่พยาบาลและผดุงครรภ์จึงเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ หากปราศจากคนเหล่านี้คงนึกไม่ออกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเลวร้ายเพียงใด

องค์การอนามัยโลกชี้ว่า การส่งเสริมให้ประชากรโลกมีสุขภาพดี ขอเรียกร้องให้พวกเราทุกคนให้การสนับสนุนแก่บุคลากรที่มีบทบาทสำคัญเหล่านี้ ผู้ซึ่งช่วยให้เราทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างที่ต้องการได้

โดยเฉพาะในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 บทบาทของงานพยาบาลยิ่งทวีความสำคัญ โดยเฉพาะการเป็นด่านหน้ารับมือกับคนไข้ ประสานงาน อำนวยความสะดวกการทำงานของแพทย์เพื่อรักษาชีวิตและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลในอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ของจีน  ที่โกนผม ด้วยเหตุผล ลดการแพร่เชื้อจากผมยาวที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันได้ง่ายขึ้น ตลอดจนมีการสวมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แทนการต้องไปเข้าห้องน้ำ หรือในซีกโลกตะวันตก ที่มีภาพพยาบาล 3 คน ที่โรงพยาบาล Mount Sinai West, New York City เอาถุงขยะมาทำชุดป้องกันตัวเพราะอุปกรณ์ขาดแคลน  เป็นต้น

นักรบชุดขาวที่ห้ำหั่นกับโรคร้ายมาแต่ครั้งอดีต ไม่ว่าจะเป็น ฝีดาษ วัณโรค มาเลเรีย  ฯลฯ  จึงไม่ควรต้องต่อสู้เพียงลำพัง ปีนี้ องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้เราทุกคนสนับสนุนบุคลากรที่ทำให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขมากขึ้นและมีสุขอนามัยดีขึ้น ด้วยการสละเวลาเพียงหนึ่งนาทีในการกล่าวคำขอบคุณ ให้การเคารพ และชื่นชม ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนด้านการพยาบาล สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) เช่น หน้ากากอนามัย เสื้อกาวน์ ถุงมือยาง แว่นตากันลม ให้ความร่วมมือด้วยการ “อยู่บ้าน”  และอื่นๆ

คุณเลือกได้ว่า จะแสดงออกถึงการสนับสนุนบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญนี้อย่างไร ในวันอนามัยโลกนี้

No more articles