fbpx
บุรินทร์เจอนี่ EP.18 คนไทยรวมใจสู้โควิท-19 : #ปันอาหารปันชีวิต
4.7 (93.33%) 9 votes

กลุ่ม “ปันอาหาร ปันชีวิต” เป็นการรวมตัวกันของ 3 เครือข่ายจิตอาสาที่ทำงานเพื่อความยั่งยืนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และมูลนิธิสุขภาพไทย

ปุ้ย - วรางคนางค์ นิ้มหัตถา ตัวแทนกลุ่มปันอาหารปันชีวิต

ปุ้ย – วรางคนางค์ นิ้มหัตถา ตัวแทนกลุ่มปันอาหารปันชีวิต

“เราวิเคราะห์แล้วว่ากลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มเปราะบางในเมืองค่อนข้างจะได้รับผลกระทบมาก” วรางคนางค์ นิ้มหัตถา ตัวแทนจาก กลุ่มปันอาหารปันชีวิต

กลุ่มคนเปราะบางในที่นี้ หมายถึงกลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ำ กลุ่มคนที่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ที่ไม่ได้มีสถานประกอบการ หรือมีนายจ้าง เนื่องจากการมีมาตรการเรื่องระยะห่างทางสังคม เรื่องของการปิดกิจการ ปิดสถานที่ ทำให้เขาขาดรายได้ทันที จึงวิเคราะห์ว่า คนกลุ่มนี้ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะเมื่อไหร่ที่คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงอาหาร หรือไม่มีอาหารที่จะดูแลตัวเอง ดูแลคนในครอบครัวได้ในแต่ละวัน ก็อาจจะบีบบังคับให้เขาต้องออกไปหางาน ซึ่งอาจเกิดผลกระทบทางอ้อมเพิ่มขึ้น เช่น อาจจะเป็นความเสี่ยงที่จะเป็นการแพร่ระบาด หรือการได้รับเชื้อกลับเข้ามาในชุมชน

ดังนั้น การทำให้คนกลุ่มนี้สามารถคลายความกังวลใจ หรือสามารถเข้าถึงอาหารที่จะกินได้ในแต่ละวัน สิ่งแรกคือการสนับสนุนให้เขาสามารถรอดได้ในภาวะนี้ และเป็นการช่วยลดภาระของแพทย์และพยาบาลในการรักษาผู้ป่วย

ปันอาหาร_ปันชีวิต_ผัก

ผักผลไม้จากกลุ่มเกษตรในเครือข่าย

ด้วยแนวคิดแรก เราคิดว่า การระดมทุนบริจาคในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการช่วยเพียงคนเพียงกลุ่มเดียว เพราะกลุ่มเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นี้เช่นกัน เมื่อตลาดปิด โรงงานปิด โรงแรมปิด ร้านอาหารปิด ไม่มีที่ขาย ไม่มีที่ระบายของ และเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมาพอดี เงินบริจาคนี้ก็จะไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยของเครือข่ายเราก่อน ก็จะชัดเจน เพราะเราจะรู้เลยว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีระบบการเพาะปลูกตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์ นำมาแบ่งปันให้กับกลุ่มคนเปราะบางในเมือง ก็ถือว่าได้ประโยชน์กันทุก

“ไม่อยากให้มองว่าเป็นการรับหรือการให้ เราเป็นเพียงสื่อกลางในการเชื่อมคนที่มีความพร้อมในหลายๆ ด้านให้มาเจอกันเท่านั้นเอง”

เมื่อก่อนเรามองว่า ในเมืองใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ และมีความเหลื่อมล้ำกันสูง แต่เมื่อไหร่ที่วิกฤติเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วม เรื่อง COVID-19 เราจะเห็นว่าสังคมเมืองของบ้านเรามันมีมุมดีๆ อยู่ คือ มีกลุ่มคนที่พร้อมจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นี่คือน้ำใจคนไทย

ยิ่งเราเข้ามาทำเรื่องการเชื่อมโยงอาหารทำให้เราเห็นว่า เกษตรกรเองก็มีส่วนสำคัญในเรื่องระบบอาหาร กลุ่มผู้บริโภคก็มีส่วนสำคัญในการเข้ามาเชื่อมโยงอาหารนี้ และยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะลุกขึ้นมาดูแลกลุ่มคนเปราะบาง ซึ่งทุกคนเข้าใจว่าเขาได้รับผลกระทบจริงๆ

“สังคมบ้านเรามันควรจะขับเคลื่อนไปอย่างนี้

คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเข้าใจกัน”

———————————————————————————————-

This project is called Food Sharing Life Caring, the joint-project initiated by 3 volunteer networks those have been dedicating for sustainability throughout. They are included Thai City Farm, Sustainable Agriculture Foundation (Thailand) and Thai Holistic Health Foundation.

“We have analyzed that group being affected from the spared of Covid-19 is vulnerable group living in the city.”

They are daily workers, individual hirers with no contract with any organization or employer. As per social distancing measure, closure of some businesses and places caused them lack of income.

So, we consider that these people should have got assistance immediately because if they can not access food, either for themselves or feed their family members daily, they might be forced to go out for work, which will eventually bring indirect impact, such as spread of disease, or get infected and spread the disease to other in their communities.

Thus, to lessen these group of people’s worrisome or facilitate them to access food daily, we thought that giving them foods will help them survive amid this crisis, as well as to help indirectly medical staff either doctors and nurses those already have patients to take care of.

We initially aim that raising fund this time will not beneficial for only vulnerable groups, but farmers being hit by COVID- 19 too. As markets, factories, hotels and restaurants closed, no distribution channel or place to sell seasonal harvest products.

The money we get will buy products from farmers in our networks, that this clear and we know they are small individual farmers growing sustainably products or organic farming. Such these products can be delivered to vulnerable groups in city. It is beneficial for all stakeholders.

“It should not be viewed as taking or giving. We are just medium person, to facilitate those with various capacities to meet each other.”

Previously, we thought people living in city would not care other and inequality gap is high.However, when crisis occurred, either flooding or Covid-19, we found that our society is ok. There is someone ready to stand up and help others. It is the kindness of Thais.

As we work on food sharing, we acknowledged how important role of farmers in food chain  while consumer is another important part in the food system. We also see more potential group of people who ready to help and support vulnerable groups that were hardly hit.

ปันอาหาร_ปันชีวิต

กลุ่มปันอาหาร ปันชีวิต

 “Our society is moving this way.

That is sharing, caring and understanding each other.”

No more articles