ขอเชิญชวนร่วมติดตามชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดโครงการระดมทุนสำหรับแผนฟื้นฟูผลกระทบ COVID-19 ในประเทศไทย “Koh Tao, Better Together” โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

โครงการริเริ่มทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของ UNDP ประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการ “Koh Tao, Better Together” ซึ่งเป็นโครงการระดมทุนที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่เปราะบางในเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้คนขับเรือขนาดเล็กสามารถรับมือกับช่วงเวลายากลำบาก ที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19

โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การฟื้นตัว คนขับเรือท่องเที่ยว 200 คน จะได้รับเงินช่วยเหลือจากการทำงานเก็บขยะทะเล และทำความสะอาดชายหาด เพื่อลดแรงกดดันด้านลบจากขยะทะเลที่มีต่อระบบนิเวศและแนวปะการัง และช่วยเตรียมเกาะเต่าให้เป็นเกาะที่สะอาด เมื่อประเทศพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว การสนับสนุนของท่านจะช่วยให้ผู้ปกป้องแนวปะการังอยู่รอดได้

ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage: Biofin Thailand ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น.

Category:

Passion in this story