โครงการระดมทุน Koh Tao, Better Together หวังช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 เพื่อนำเงินไปจ้างงานพวกเขาเหล่านี้เก็บขยะทะเล และทำความสะอาดชายหาด เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวกะเต่าได้ ช่วยให้คนอยู่รอด สิ่งแวดล้อมสะอาด และทำให้ระบบนิเวศได้ฟื้นฟู

คนอยู่รอด

ผลกระทบของโควิด -19 ในเกาะเต่า เผยให้เห็นถึงความเสียหายร้ายแรงที่มีต่อธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะคนขับเรือท่องเที่ยวรายย่อยหลายรายที่ต้องตกงานเพราะไม่มีนักท่องเที่ยว

คนอยู่รอด - better togetherBIOFIN จึงคัดเลือกคนขับเรือท่องเที่ยวรายย่อย 200 ราย เข้าร่วมโครงการ Koh Tao, Better Together เพื่อดำเนินการในรูปแบบเงินเพื่องาน (cash for work) โดยนำเงินบริจาคไปมอบให้กับคนขับเรือท่องเที่ยวรายย่อยเพื่อเป็นค่าจ้างรายวันสำหรับการทำงานเก็บขยะทะเล ให้พวกเขา “อยู่รอด” ในช่วงวิกฤตนี้

สิ่งแวดล้อมสะอาด

เมื่อนักท่องเที่ยวน้อยลงขยะบนเกาะเต่าก็ลดลง แต่ขยะที่ยังหลงเหลือบนชายฝั่งรวมไปถึงขยะทะเลที่อาจซัดขึ้นบนชายหาดเกาะเต่านั้นก็ยังมีอยู่ไม่น้อย ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

สิ่งแวดล้อมสะอาด - better togetherดังนั้น การระดมทุนเพื่อจ้างงานคนขับเรือท่องเที่ยวรายย่อยครั้งนี้ จะทำให้พวกเขามีรายรับเพียงพอต่อค่าครองชีพขั้นต่ำได้ในระยะสั้น ซึ่งรายรับนั้นจะมาจากการทำงานเก็บขยะทางทะเลและการทำความสะอาดชายหาด ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกาะเต่าบรรเทาปัญหาของขยะทางทะเลในมหาสมุทร และยังช่วยให้เกาะเต่าสะอาดและมีความพร้อมเมื่อประเทศกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ระบบนิเวศฟื้นฟู

เกาะเต่าเป็นเกาะที่สวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เป็นเวลาที่ธรรมชาติได้พักและฟื้นฟู จากข้อมูลพบว่า เกาะเต่ามีความหลากหลายของปะการังแข็งอย่างน้อย 40 ชนิด จาก 13 วงศ์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Acroporidae (ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังใต้น้ำแข็ง (Montipora spp.) วงศ์ Faviidae ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังสี่เหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) วงศ์ Fungiidae ได้แก่ ปะการังเห็ด (Fungia spp.) วงศ์ Siderastreidae และปะการังดอกไม้ (Pavona spp.) เป็นต้น

ระบบนิเวศฟื้นฟู - better together
สำหรับปลาในแนวปะการังพบอย่างน้อย 262 ชนิด ซึ่งอยู่ใน 139 สกุลจาก ทั้งหมด 61 วงศ์ ในกลุ่มปลากระดูกอ่อนพบฉลามและกระเบน 6 ชนิด และปลาในแนวปะการัง 255 ชนิด สำหรับเต่าทะเลที่พบรอบเกาะเต่าพบอยู่ 2 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ เต่าตนุ (Chelonia mydas) และเต่ากระ (Eretmochelys Imbricata)
การระดมทุนเพื่อจ้างงานคนขับเรือท่องเที่ยวรายย่อยเก็บขยะและดูแลชายหาดครั้งนี้ จะสามารถรักษาแนวปะการังอันมีค่าของเรา ปกป้องเต่ากระจากขยะทะเล และเกาะเต่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่เพียง แต่สำหรับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงฉลามวาฬด้วย

ทุกคนสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ Koh Tao, Better Together ได้ทาง
สแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า เลขที่ 034-1-81121-1
บริจาคผ่านเว็บไซต์ https://www.biodiversityfinance.net/crowdfunding/koh-tao-better-together

No more articles