ผู้ประกอบการเรือ Taxi boat ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีคนที่เป็นลูกจ้างและไม่ใช่คนท้องถิ่นหลายคนต้องกลับบ้านเพราะไม่มีงานทำ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ผู้ประกอบการเรือเล็กบนเกาะเต่ากลายเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว ไม่มีการเดินเรือ ทำให้ขาดรายได้ตั้งแต่นั้นมา โครงการระดมทุน Koh Tao, Better Together เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนสามารถมอบโอกาสการจ้างงานพวกเขา ในการดูแลหาดทรายและชายฝั่งในช่วงที่เกาะเต่าไร้นักท่องเที่ยว ทำให้พวกเขามีรายได้ ขณะเดียวกันธรรมชาติบนเกาะเต่าก็ได้รับการดูแลด้วย

2-3 ปีหลังมานี้ นักท่องเที่ยวลดลงจนรู้สึกได้ แต่พอเกิดโควิด-19 ทุกอย่างหยุดหมด คนทำอาชีพเรือท่องเที่ยวก็ต้องกลับไปทำประมงหาปลา คนที่ทำธุรกิจทัวร์ก็ต้องปิดกิจการกลับบ้านเพราะไม่มีรายได้

เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว ชาวประมงจับปลามาก็ขายไม่ได้ราคา บางครั้งจับมาได้ก็แบ่ง ๆ กันไป เพราะรู้ว่าทุกคนเดือดร้อน แต่ข้อดีของสถานการณ์นี้คือธรรมชาติบริเวณรอบเกาะเต่าถูกรบกวนน้อยลง สัตว์ทะเลที่เคยหายไปก็กลับคืนมา

เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว เรือที่พานักท่องเที่ยวดำน้ำก็ได้รับผลกระทบ ทั้งนายจ้าง ลูกจ้างเดือดร้อนกันหมด หากมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยว ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจบนเกาะเต่าดีขึ้น

Passion in this story