เกาะเต่ายังเดือดร้อน มาร่วมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปกับโครงการ Koh Tao, Better Toghter – Mr.Renaud Meyer (Resident Representative UNDP Thailand)

Koh Tao, Better Toghter - Mr.Renaud MeyerKoh Tao, Better Toghter - Mr.Renaud Meyer1Koh Tao, Better Toghter - Mr.Renaud Meyer2Koh Tao, Better Toghter - Mr.Renaud Meyer3Koh Tao, Better Toghter - Mr.Renaud Meyer4

Passion in this story