ถึงแม้ว่าจะผ่านประเพณีลอยกระทงมาแล้ว แต่บุรินทร์เจอนี่จะพาทุกท่านไปพบกับประเพณีการลอยกระทงของแต่ละพื้นที่ของบประเทศไทย ซึ่งล้วนมีความแต่ต่างทางด้านประเพณี แต่ทุกพื้นที่ล้วนแฝงไปด้วยประเพณีอันงดงามเอาไว้ ไปติดตามกันได้ในบุรินทร์เจอนี่ ตอน ลอยด้วยใจ รักษ์โลก รักรอยไทย กันได้เลยครับ

 

https://youtu.be/htQ1XYGn9r4

Passion in this story