ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม และความมั่นคงของชาติ ดังนั้น หากประเทศไทยไร้ยาเสพติด จะนำไปสู่สังคมสงบสุขอย่างยั่งยืนได้

วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย UN ได้กำหนดหัวข้อในปี 2020 ไว้ว่า “Better Knowledge for Better Care” ซึ่งต้องการเน้นให้คนมีความเข้าใจในปัญหายาเสพติดของโลก และในทางกลับกันการมีความรู้ที่ดีขึ้นจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น

ส่วนในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดคำขวัญปี 2563 ไว้ว่า SAVE ZONE, NO NEW FACE หรือ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ด้วยการสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้คนเหล่านี้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ขั้วโลกเหนือร้อนทะลุสถิติ

เมืองเวอร์โคยันสก์ (Verkhoyansk) ในเขตไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่เหนือ Arctic Circle ที่เป็นเส้นแบ่งสภาพภูมิอากาศที่อยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ โดยมีอุณหภูมิพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดของรัสเซียที่เคยบันทึกไว้ที่ 37.3 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 1988

สร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เพราะการที่อุณหภูมิในแถบอาร์กติกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ชั้นดินเยือกแข็ง (permafrost) ละลายลง ซึ่งมันจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนที่ถูกเก็บไว้ใต้แผ่นน้ำแข็งถูกปล่อยออกมา ยิ่งเป็นการกระตุ้นภาวะโลกร้อนที่จะละลาย permafrost นี้ต่อไปเรื่อย ๆ

Net City เมืองปลอดรถยนต์

“เสิ่นเจิ้น” แพลนสร้าง Net City เมืองปลอดรถยนต์ ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 2 ล้านตารางเมตร และสามารถรองรับคนได้มากถึง 80,000 คน โดยจะตั้งอยู่บริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าต้าฉาน (Dachan Bay) ภายในเมืองนี้จะประกอบไปด้วยทั้งสำนักงาน บ้าน สวนสาธารณะ โรงเรียน และสถานบันเทิง

การเดินทางภายในเมืองจะใช้การเดินเท้า การปั่นจักรยาน และบัสประจำทางเป็นหลัก สำหรับการเดินทางข้ามพื้นที่เข้าไปยังสถานที่ไกลจะต้องใช้รถไฟใต้ดิน และสำหรับยานพาหนะทางน้ำก็จะมีเรือเฟอร์รีไว้รับรอง เพื่อลดการจราจรที่ไม่จำเป็น

ปฏิทินข่าว

  • การอบรมผู้ประกอบการ “PUSH BIOPLASTICS” ที่จะพูดถึงมาตรการด้านภาษีของภาครัฐในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง Bio Label
    เพื่อยกระดับการรับรองและสร้างการรับรู้ไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยจะจัดในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00–12.00 น. ที่โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11
  • โครงการ “เหลือ-หนูขอ” ที่ต้องการส่งความสุขให้น้อง ๆ ผู้พิการบ้านคามิลเลียน เปิดรับบริจาคของใช้มือสอง ของใช้เกินความจำเป็น อาทิ เสื้อผ้า หนังสือ กระเป๋า รองเท้า ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ของทั่วไป รวมถึงบริจาคสิ่งของอาหาร หรือเงินเป็นค่าอาหารและค่ายารักษาโรค ให้น้อง ๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง
No more articles