วันนี้บุรินทร์เจอนี่ ชวนไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวตะเคียนเตี้ย เริ่มต้นที่บ้านร้อยเสา จากนั้นจะพาไปปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมดงมะพร้าวแห่งสุดท้ายของภาคตะวันออก ไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิถีชีวิตที่เรียกกันว่า “วิถีมะพร้าว” คืออะไร แล้วเขาใช้ลิงเก็บมะพร้าวหรือไม่ ? ตามไปชมกันเลยครับ

เรื่องของวิถีชุมชนกำลังถูกพูดถึงอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่าน โดยเฉพาะการดึงจุดเด่นของพื้นที่มาสร้างเป็นจุดขายในการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน หนึ่งในนั้นคือ “ชุมชนตะเคียนเตี้ย” ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ยกความได้เปรียบด้านการเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพสวนมะพร้าวมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ โดยที่ชุมชนเองไม่จำเป็นต้องปรับตัวแต่อย่างใด เพียงแค่เปิดรับและเปิดใจให้กับการท่องเที่ยวแนวนี้เข้ามาสู่ชุมชนของตนนั่นเอง เฉกเช่นชื่อแนวทางการท่องเที่ยว ณ ที่แห่งนี้ที่ว่า “ชุมชนท่องเที่ยววิถีมะพร้าวตะเคียนเตี้ย”

บ้าน 100 เสา

เป็นบ้านแฝดของ “คุณยายทรัพย์” และ “คุณยายสิน” ประกอบธรรม ซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน ถูกสร้างตามความเชื่อที่ว่าฝาแฝดหากแยกกันอยู่อายุจะสั้น วันเวลาผ่านไป…ครอบครัวใหญ่ขึ้น มีการสร้างต่อเติมบ้านมากขึ้้น จนปัจจุบันบ้านแฝดหลังนี้มีเสารวมกันถึง 102 เสาเลยทีเดียว

บ้านสวนป่า สาโรชกะแหวว

พื้นที่ส่วนตัวของ “คุณสาโรช” กับ “คุณแหวว” โดยได้มีการทำสวนมะพร้าวและสวนเกษตรไร้สารเคมีบนเนื้อที่ 7 ไร่ เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวในชุมชน และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางขี่จักรยานเพื่อชมสวนมะพร้าวของชุมชนตะเคียนเตี้ย

สวนมะพร้าวป้าชื่น

สวนมะพร้าวเก่าแก่รุ่นบุกเบิกของคนในพื้นที่ที่มาตั้งรกรากยุคแรก ๆ สิ่งแรกที่จะสะดุดตาเป็นพิเศษ คือ การปลูกมะพร้าวจะแตกต่างจากสวนมะพร้าวรุ่นใหม่ ๆ เพราะก่อนจะปลูกมะพร้าว จะค่อย ๆ “ถางล้อม” คือ ถางพื้นที่จากรอบนอกก่อน ถางเสร็จก็ปลูกมะพร้าว ถางเข้าไปอีก ก็ปลูกมะพร้าวอีก เพื่อแสดงอาณาเขตในการจับจองพื้นที่นั่นเอง โดยเราจะพบกับ “ป้าชื่น” เจ้าของสวน ที่จะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาชมสวนอย่างกันเอง

ลานมะพร้าวป้ายอ

สถานที่ที่รวบรวมมะพร้าวจากสวนในพื้นที่ เพื่อกระจายมะพร้าวซึ่งถือเป็นสินค้าหลักของพื้นที่สู่ภายนอก รวมถึงยังเป็นสถานที่สำหรับแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบ โดยจะมีการสาธิตการปอกมะพร้าวตามวิถีชุมชนตะเคียนเตี้ยด้วยเครื่องมือพื้นถิ่นที่ชื่อว่า “หอก” ที่นับวันจะหาชมยากขึ้นทุกที

สวนฟ้าใสไอโกะ
สวนมะพร้าวที่ได้ชื่อว่าเป็นสวนมะพร้าวที่สวยที่สุดในพื้นที่ตะเคียนเตี้ย เป็นสวนสวยด้วยธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการปราบศัตรูมะพร้าว แต่จะใช้ “แตนเบียน” นักล่าศัตรูของมะพร้าวตามธรรมชาติเป็นตัวกำจัดแทน พร้อมชิมกาแฟที่มีส่วนผสมของมะพร้าว ที่จะหาชิมที่ไหนไม่ได้แน่นอน

Category:

Passion in this story