เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ “ตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว” หลายท่านไม่เคยรู้จักตลาดแห่งนี้ แต่ที่ผ่านมา ตลาดหรือชุมชนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองมาก่อน จนมีชื่อปรากฏอยู่ในกลอนของท่านสุนทรภู่มาแล้ว

ปัจจุบันภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชนได้มีการโปรโมตและชูอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดชลบุรี ทั้งในส่วนของประวัติศาสตร์ความเป็นมา รวมถึงอาหารจีนโบราณที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ จะเป็นอย่างไร ตามไปหาคำตอบกับ “บุรินทร์เจอนี่” ได้เลยครับ

Passion in this story