คำถามนี้…หลายคนยังต้องการคำตอบ หลังจากสภาพเศรษฐกิจของ “ระยอง” เมืองที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ต้องหยุดนิ่ง เมื่อเจอปัญหาหนักอย่างโควิด-19 จากวันนั้นถึงวันนี้ ระยองมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ตามไปหาคำตอบกันได้กับ “บุรินทร์เจอนี่” กันได้เลยครับ

 

Passion in this story