ไฮไลต์ของร่าง  พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับปี 2563 จะเพิ่มเติมสิทธิอะไรให้กับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันบ้าง และจะทำให้ความเท่าเทียมกันทางเพศในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปด้านใดบ้าง ติดตามชมกันในไฮไลต์บุรินทร์เจอนี่เลยครับ

Passion in this story