WEEKEND เจอนี่ สัปดาห์นี้รวมข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ สุขภาวะที่ดีของคนที่เพศทุกวัย ไม่ว่าจะมาตรการการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ หรือมาตรการสร้างสุุขภาวะที่ดีให้เด็กวัยเรียนได้รู้และเข้าใจการรักษาสุขภาพช่องปาก รวมไปถึงการรักษาสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัยกับโครงการ  Thailand Strong Fit Fight Covid-19 ฟิตตัวเองสู้โควิด

No more articles