มหัศจรรย์จากธรรมชาติ เมื่อ “พิษ” สามารถนำมารักษาอาการเจ็บป่วยได้ ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะการนำพิษของผึ้งมาใช้แทนยารักษาโรคบางโรค จะเป็นอย่างไรตามไปหาคำตอบได้กับ “บุรินทร์เจอนี่”

 

 

Passion in this story