เริ่มต้นเดือนกันยายนด้วยวันสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง “วันสืบนาคะเสถียร” WEEKEND เจอนี่ จึงนำเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมดี ๆ มาฝากกัน จะมีเป็นอย่างไรบ้าง ตามไปชมกันเลยครับ

  • เริ่มด้วยผลการศึกษาเรื่องพื้นที่สีเขียว ที่มีผลต่อพัฒนาการด้าน IQ และ EQ ของเด็ก
  • อัพเดทความเคลื่อนไหวประจำสัปดาห์อย่างงานสัมมนาขับเคลื่อนอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรให้ตรงความต้องการ และยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC
  • อัพเดทความเคลื่อนไหวทางด้านนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจาก Landy Home
  • ปิดท้ายด้วยปฏิทินข่าว

 

No more articles