บุรินทร์เจอนี่… พาทุกท่านไปพบกลุ่มคนที่รวมตัวเป็นชมรม ภายใต้ชื่อ “ชมรมสมองใส ใจสบาย” ในการร่วมกันทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อการพัฒนาสมองสำหรับผู้สูงอายุ และฟื้นฟูความทรงจำที่อาจหลงลืมตามกาลเวลา และหนึ่งในการพัฒนาสมองของมนุษย์คือ การฟัง และ ร้องเพลง จะน่าสนใจอย่างไร ไปติดตามกันได้เลยครับ

Passion in this story