หากจะพูดถึงการแข่งขันชื่อ CYBATHLON สำหรับประเทศไทยถือว่ายังใหม่และไม่คุ้นหู แต่ต่อไปการแข่งขันนี้จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเข้าไปร่วมการแข่งขันของนักกีฬาไทย ถ้าบอกว่าชัยชนะในการแข่งขันนี้เป็นเพียงเรื่องรอง คุณคิดว่าพวกเขาแข่งกันเพื่ออะไร? ติดตามได้ในบุรินทร์เจอนี่

No more articles