โอกาส…สิ่งมหัศจรรย์ที่มักจะเกิดขึ้นกับเราในรูปแบบต่าง ๆ บางคนอาจได้รับโอกาสในชีวิตมากมาย หรือบางคนอาจไม่เคยได้รับโอกาสเลยสักครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ยังขาดโอกาสในเข้าสู่สังคมทั้งในส่วนของการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน “60 พลัสโปรเจค” เป็นหนึ่งโครงการที่ให้โอกาสคนพิการในการสร้างทักษะการทำงาน เพื่อต่อยอดการทำงานในอนาคต จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน “บุรินทร์เจอนี่” ตอนนี้เลยครับ

No more articles