ที่ผ่านมาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานหญิงข้ามชาติอาจเป็นเรื่องถูกมองข้ามหรือจัดลำดับความสำคัญไว้ท้าย ๆ ไม่ว่าจะเรื่องของสิทธิที่ควรได้รับขณะเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าว จึงร่วมกันหาหนทางเพื่อแก้ไขปัญหานี้ จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบรินทร์เจอนี่ตอนนี้เลยครับ

No more articles