หนุ่มฟิลิปปินส์แปลงเศษผักเหลือทิ้งเป็นแผงโซลาร์เซลล์ จนคว้ารางวัล James Dyson Awards สาขา Sustainability Award ไปจากผลงาน “AuReus” แผงโซลาร์เซลล์จากเศษผักที่สามารถเปลี่ยนรังสี UV เป็นพลังงานได้ รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปชมกันครับ

นักวิทยาศาสตร์จาก University of York จึงร่วมมือกับ Royal College of Art ใช้เงินกว่า 7.32 ล้านเหรียญในการทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ตามไปชมกันครับ

เมืองหลวงของเดนมาร์ก กรุง Copenhagen ที่ตั้งอยู่บนเกาะ Zealand ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เตรียมตัวเปิดสวนสาธารณะแห่งใหม่ชื่อว่า ‘parkipelago’ ที่เป็น ‘กลุ่มสวนสาธารณะลอยน้ำ’ แห่งแรกของโลก รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ตามไปชมกันครับ

Category:

Passion in this story