องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถยนต์แข่งโบราณ “หนุมาน 2” นำมาจัดแสดงภายในนิทรรศการ “ในหลวง ร.9 กับรถยนต์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเรื่องยานยนต์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

สถาปนิกชาวอินเดียเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีส่วนในการสร้างก๊าซมลพิษในชั้นบรรยากาศ จึงเริ่มคิดค้นนวัตกรรมที่จะแก้ไขปัญหานี้เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการสร้าง ”Carbon Craft Design พื้นกระเบื้องจากคาร์บอน”

Passion in this story