พูดถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างงู อาจทำให้หลาย ๆ คนหวาดกลัว แต่งูนับว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารอย่างมาก บุรินทร์เจอนี่จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงู ที่ “ Siam Serpentarium “สยาม เซอร์เพนทาเรียม”” พิพิธภัณฑ์งูที่ทันสมัยและครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย ที่นี่จะมีอะไรให้เราเรียนรู้ ตามไปหาคำตอบกับบุรินทร์เจอนี่กันได้เลยครับ

No more articles