แชมพูสมุนไพร ใครๆ ก็ทำได้ หากตั้งใจจริง เป็นคำพูดของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ที่ผลิตแชมพูสมุนไพร รวมถึงสินค้าเพื่อความงามจากธรรมชาติอื่น ๆ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุนชนได้อย่างยั่งยืน และวันนี้ “บุรินทร์เจอนี่” จะไปพิสูจน์กันว่าการผลิตชมพูสมุนไพรนั้นจะยากง่ายเพียงใด ไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ

Passion in this story