อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

บุรินทร์เจอนี่…ชวนทุกท่านสะพายเป้ แบกกล้อง ไปพิสูจน์ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ว่าจะสมบูรณ์เหมือนอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ และเราจะโชคดีเจอสัตว์ป่าอะไรบ้าง ไปติตามชมพร้อมกันเลยครับ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของ แม่น้ำกุยบุรี และแม่น้ำปราณบุรี   โดยได้รับประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 90 ของประเทศ มีอาณาเขตครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี และอำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์
บุรินทร์เจอนี่พาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งพรหม (Pong-Phom Nature Trail) ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร ระหว่างทางคุณจะได้พบกับพืชพรรณชนิดต่าง ๆ และร่องรอยของสัตว์ป่าที่ใช้ชีวิตอยู่บนผืนป่ากุยบุรีแห่งนี้   ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการหาอาหารของช้างป่า รอยเท้าของกระทิง และพืชสำคัญอย่างต้นจันทน์หอมอายุหลายร้อยปีที่เรียงรายตลอดเส้นทาง   ซึ่งการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีแห่งนี้  จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่พาเดินเท่านั้น  และผู้นำทางของเราวันนี้ก็คือ พี่สมนึก กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ส่องสัตว์ที่กุยบุรี

นอกจากกิจกรรมเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำกันในช่วงบ่ายก็คือการส่องสัตว์ โดยจะต้องนั่งรถของชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้าน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขับรถพานักท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า และเกิดความร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันดูแลผืนป่า  สัตว์ป่า รักษาธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

"สิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ คือการทำให้ชาวบ้านกับสัตว์ป่าและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างอย่างปกติสุข"

สมนึก กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
Previous
Next

Passion in this story