ประเด็นเรื่องของ “กัญชา” ยังคงเป็นที่จับตาอย่างมาก โดยเฉพาะกับคำว่า “เสรีกัญชา” เสรีแค่ไหน และเสรีสำหรับใคร และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากกัญชา ตามไปไขข้อข้องใจกับเรื่องนี้กัน

 

“กัญชา” พืชสมุนไพรที่อยู่คู่ตำรับยาไทยมาแต่โบราณ เมื่อกัญชาได้รับการปลดล็อกให้มีเสรีในการใช้มากขึ้น ก็เปิดทางให้วงการการแพทย์ได้พัฒนาต่อไป วันนี้กัญชาเพื่อการแพทย์ในไทยก้าวไปถึงไหนแล้ว ไปติดตามชมพร้อมกันครับ

“ยาผสมกัญชา 16 ตำรับ มีการนำมาใช้แล้ว  และยังมีการพัฒนาตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอย่าง น้ำมันอาจารย์เดชาให้มีความเป็นมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ไร้สารแปลกปลอม กำจัดเรื่องของโลหะหนักด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี  ตอนนี้น้ำมันอาจารย์เดชาที่ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงเครือข่ายที่ได้รับการรับรอง”   พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 

คุยกัน เรื่อง “กัญชา”

  • “กัญชา” เสรีแค่ไหน? 

  • มีใครเข้าถึง “กัญชา” บ้าง? 

  • “กัญชา” สามารถก้าวไปได้ไกลขนาดไหน?

  • ผู้บริโภคได้อะไรจากนโยบายนี้?

"กัญชาทางการแพทย์ แปลว่า ใช้อย่างถูกหลักการแพทย์"  

เราสามารถใช้ในส่วนที่เป็นสารเสพติด (ดอก หรือใบติดดอก) ภายใต้การกำกับของแพทย์เพื่อการรักษาเพื่อการดูแลสุขภาพ แต่ส่วนที่ไม่ใช่สารเสพติดอย่างเช่น ใบ ลำต้น ราก เสรีนอน แต่เรายังต้องระวังว่าดอกที่เกิดขึ้น เมล็ดที่เกิดขึ้น จะรั่วไหลไปไม่ได้ ตามกฎหมายยังต้องตกเป็นกระบวนการผลิตทางยาเท่านั้น

Passion in this story